ရႊန္းလဲ့ေရာင္ျခည္အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္

ရႊန္းလဲ့ေရာင္ျခည္အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္
No. 16/A/ Ground Floor, Ma Gyi Gyi Street, Sanchung Township, Yangon, Myanmar.
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်
အီးမေးလ်ပြသခြင်း

Company Profile

အိမ်ခြံမြေစုစုပေါင်း: 52

အငွား available 300x200 Featured

ေဟာခန္းၿဖစ္ေသာ တိုက္ခန္းအငွား in ေက်ာက္တံတား, ရန္ကုန္

တိုက္ခန္း

1200 စတုရန်းပေ


ေဟာခန္းၿဖစ္ေသာ တိုက္ခန္းအငွား

2.5 သိန်း
ကြည့်ရှုမှု: 2416
အငွား available 300x200 Featured

ရံုးခန္းတြက္ စိတ္တိုင္းက်ၿပင္ဆင္ႏိုင္မည့္ ေဟာခန္း in ေတာင္ဥကၠလာပ, ရန္ကုန္

တိုက္ခန္း

1200 စတုရန်းပေ


ရံုးခန္းတြက္ စိတ္တိုင္းက်ၿပင္ဆင္ႏိုင္မည့္…

2.5 သိန်း
ကြည့်ရှုမှု: 2455
အငွား available 300x200 Featured

6လႊာရွိ ေဟာခန္း in စမ္းေခ်ာင္း, ရန္ကုန္

တိုက္ခန္း

1250 စတုရန်းပေ


6လႊာရွိ ေဟာခန္း

6 သိန်း
ကြည့်ရှုမှု: 2881
အငွား available 300x200 Featured

ရံုးခန္း/ သင္တန္းဖြင့္ရန္ေကာင္း in ကမာရြတ္, ရန္ကုန္

တိုက္ခန္း

625 စတုရန်းပေ


ရံုးခန္း/ သင္တန္းဖြင့္ရန္ေကာင္း

2.2 သိန်း
ကြည့်ရှုမှု: 2581
အငွား available 300x200 Featured

20×60=1200 Sqft ရွိေသာ တိုက္ခန္း in ပန္းပဲတန္း, ရန္ကုန္

တိုက္ခန္း

1200 စတုရန်းပေ


20×60=1200 Sqft ရွိေသာ တိုက္ခန္း

6 သိန်း
ကြည့်ရှုမှု: 2423
အငွား available 300x200 Featured

၁၄ လမ္းရွိတိုက္ခန္းငွားမည္--- in လမ္းမေတာ္, ရန္ကုန္

တိုက္ခန္း

1250 စတုရန်းပေ


၁၄ လမ္းရွိတိုက္ခန္းငွားမည္---

6 သိန်း
ကြည့်ရှုမှု: 1975
အငွား available 300x200 Featured

အလံုရွိ တိုက္ခန္းငွားမည္ in အလံု, ရန္ကုန္

တိုက္ခန္း

720 စတုရန်းပေ


-အလံုရွိ တိုက္ခန္းငွားမည္

5.5 သိန်း
ကြည့်ရှုမှု: 2167
အငွား available 300x200 Featured

ဗဟန္းရွိ တိုက္ခန္းအၿမန္ငွားမည္--------------- in ဗဟန္း, ရန္ကုန္

တိုက္ခန္း

810 စတုရန်းပေ


ဗဟန္းရွိ တိုက္ခန္းအၿမန္ငွားမည္---------------

5 သိန်း
ကြည့်ရှုမှု: 2190
အငွား available 300x200 Featured

ဆိုင္ခန္းတြက္ေကာင္းမြန္တဲ့ ေဟာခန္းအငွား in ၾကည့္ျမင္တိုင္, ရန္ကုန္

တိုက္ခန္း

625 စတုရန်းပေ


ဆိုင္ခန္းတြက္ေကာင္းမြန္တဲ့ ေဟာခန္းအငွား

5 သိန်း
ကြည့်ရှုမှု: 2004
အငွား available 300x200 Featured

စံရိပ္ၿငိမ္ရွိ သင့္တင့္ေသာေစ်းၿဖင့္ငွားမည့္တိုက္ခန္း in ကမာရြတ္, ရန္ကုန္

တိုက္ခန္း

825 စတုရန်းပေ


စံရိပ္ၿငိမ္ရွိ သင့္တင့္ေသာေစ်းၿဖင့္ငွားမည့္တိုက္ခန္း

5 သိန်း
ကြည့်ရှုမှု: 2124
အငွား available 300x200 Featured

တာေမြမွ တိုက္ခန္းအငွား in တာေမြ, ရန္ကုန္

တိုက္ခန္း

1170 စတုရန်းပေ


တာေမြမွ တိုက္ခန္းအငွား

5 သိန်း
ကြည့်ရှုမှု: 2399
အငွား available 300x200 Featured

၈၀၀ စတုရန္းေပက်ယ္ေသာ တာေမြမွတိုက္ခန္းအငွား in တာေမြ, ရန္ကုန္

တိုက္ခန္း

800 စတုရန်းပေ


၈၀၀ စတုရန္းေပက်ယ္ေသာ တာေမြမွတိုက္ခန္းအငွား

5 သိန်း
ကြည့်ရှုမှု: 2082

Enquiry form