အိမ်/ခြံ/မြေ အသစ်တစ်ခု ဘယ်လိုကြေငြာမလဲ ?

အိမ္/ၿခံ/ေျမ အသစ္တစ္ခုၿပဳလုပ္ရန္

 

       .  ပထမဆံုး List your property  ကို နွိပ္ပါ။

         . သင္. အိမ္/ၿခံ/ေျမ တည္ရွိရာ ေနရာ တိုင္းေဒသၾကီး  ကို Drop down menu တြင္ေရြးပါ ။

 

 

 

  

၃.  သင္. အိမ္/ၿခံ/ေျမ တည္ရွိရာ ၿမိဳ.နယ္  ကို Drop down menu တြင္ေရြးပါ ။

 

               . ေရာင္းရန္အတြက္ For Sale ကို ေရြးျပီး and ငွားရန္အတြက္ For Rent ကို Drop down menu မွေရြးပါ ။

 

               . သင္. အိမ္/ၿခံ/ေျမ အမ်ိုးအစား ကိုေရြး ပါ။

 

          

       .  သင္ဟာပိုင္ရွင္လား၊အက်ဳိးေဆာင္လား ၊တည္ေဆာက္သူ လား ဆိုတာကိုေရြးခ်ယ္ေပးရပါမည္။

        

       အားလံုး ျဖည္.ျပီးရင္ ညာ ဘက္ေထာင္.က Next button ကို Click နွိပ္ပါ ။

 

         
အိမ္/ၿခံ/ေျမ အတြက္ လိုအပ္ေသာအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားၿဖည္႔စြက္ရန္


       ၁.  ၿပီးေနာက္က်န္ အဆင္. ၆  ဆင္.တြင္ လိုအပ္ သည္မ်ားကိုၿဖည္.စြက္ပါ         

 


 

 

 

 

 

       ၂.   ျပီးေနာက္ အိမ္/ၿခံ/ေျမ ၏ ဓါတ္ပံုမ်ားကို Add files နွိပ္ ျပီး ထည္.သြင္းနိုင္ပါ ၿပီ

 

 

      အဆင္. မ်ားျဖည္.စြက္ ျပီး ေသာအခါ Save button နိွပ္ ျပီး သင္. အိမ္/ၿခံ/ေျမ အားသိမ္းဆည္းနိုင္ပါျပီ         

 

 


               အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားၿပီးဆံုးသြားပါက သင္၏ အိမ္/ၿခံ/ေျမ    သည္ ေအာင္ၿမင္စြာၿဖင္႔ေၾကာ္ျငာၿပီးၿဖစ္သည္။