S P A C E @ Yankin Condo

Ready At: 2018-03-12
မျှဝေရန် :
လူႀကီးမင္းတို႔အတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေနထိုင္မႈဘ၀အတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေနရာတစ္ခုကို ရွာေဖြေနသည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အစည္ကားဆံုးေနရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Myanmar Plaza အနီးရွိ ရန္ရွင္းလမ္းမေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ S P A C E @ YanKin ၏ Condominium Sales Galley Showroom သို႔ လာေရာက္ ေလ့လာဖို႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

S P A C E @ YanKin Condominium သည္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ရွင္းလမ္းမေပၚရွိ ေျမအက်ယ္အ၀န္း (၁)ဧက ေပၚတြင္ Condominium Law ႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ မည္သည့္ေနရာမဆို လြယ္ကူစြာသြားလာႏိုင္ေသာ ေနရာတြင္ တည္ရွိပါသည္။

S P A C E @ YanKin Condominium သည္ အခန္းတိုင္းတြင္ ေလ၀င္ေလထြက္ ေကာင္းေကာင္းရရွိေစရန္ ႏွင့္ သဘာ၀အလင္းေရာင္ရရွိေစရန္အတြက္ Void မ်ားစြာ ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ Hall Way မ်ားကိုလည္းလြတ္လပ္စြာေရွာင္တိမ္းသြားႏိုင္ေစရန္(၆)ေပအက်ယ္အ၀န္းထားရွိကာတည္ေဆာက္ထားျပီး Hall Way ထဲသို႔၀င္လာလွ်င္ မီးလင္းေစသည့္ အလိုအေလ်ာက္ Automatic Lighting System စနစ္မ်ားပါ တပ္ဆင္ေပးထားပါသည္။ Lift Lobby ကိုလည္း က်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္းတည္ေဆာက္ေပးထားျပီး Card System ျဖင့္သာ အ၀င္အထြက္ျပဳလုပ္နိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ Facilities ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း နာမည္ႀကီး အေကာင္းစား Brand မ်ားျဖင့္လည္း အသံုးျပဳထားပါသည္။

S P A C E @ YanKin Condominium တြင္ အိပ္ခန္းမ်ားကို 2BR မွ 4BR အထိေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး ဧည့္သည္မ်ားကို မိမိအခန္းထဲမွ Lift Lobby တံခါးႏွင့္ Lift Card System ဖြင့္ေပးႏိုင္သည့္ Video Intercom System ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ အပန္းေျဖ အနားယူရန္အတြက္လည္း က်ယ္၀န္းေသာ Swimming Pool ဧရိယာမ်ားႏွင့္ အလွပန္းပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးေပးထားျပီး GYM ခန္းတြင္လည္း ေခတ္မွီ အေကာင္းစား USA Brand မ်ားကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ Internet လိုင္းမ်ားကိုလည္း မိမိ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ Server ႔အခန္းျဖင့္ ထားရွိေပးထားျပီး တိုက္တစ္တိုက္လံုးကို (၂၄) နာရီ ေစာင့္ၾကည့္ CCTV Camera မ်ားျဖင့္ Record မွတ္ယူေပးထားပါသည္။ ကားပါကင္မွာလည္း တစ္ခန္းလွ်င္ တစ္စီး အျပည့္အ၀ရရွိျပီး Car Parking အ၀င္တံခါးကို အလိုအေလ်ာက္ဖြင့္ေပးႏိုင္သည့္ Sensor မ်ားတပ္ဆင္ေပးထားပါသည္

အနီးနားတြင္ ရွိေသာ Myanmar Plaza ႏွင့္ Inya Lake သို႔ (၈) မိနစ္ခန္႔ လမ္းေလ်ာက္ရံုျဖင့္ ေရာက္ရွိနိုင္ျခင္း၊ Yankin Center သို႔ (၅) မိနစ္ခန္႔ ကားေမာင္းရံုျဖင့္ ေရာက္ရွိနိုင္ျခင္းအျပင္ အနီးအနားတြင္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားစြာ ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေနထိုင္ရန္အသင့္ေတာ္ဆံုးေနရာတစ္ေနရာပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

S P A C E @ YanKin Condominium သည္ ၾကိဳပြိဳင့္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမဟုတ္ဘဲ (၁၀၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို လူၾကီးမင္းတို႔စိတ္တိုင္းက် ကိုင္တြယ္စမ္းသပ္ျပီး စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာျဖင့္ လာေရာက္ေလ့လာ၀ယ္ယူ၊ ငွားရမ္း ႏိုင္ပါသည္။

ျပီးျပည့္စံုေသာ လူေနထိုင္မႈဘ၀နွင့္ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ျပီး သဘာ၀အလင္းေရာင္ရရွိေသာ Residential အခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္လိုသူမ်ား၊ ခ်က္ခ်င္း၀ယ္ ခ်က္ခ်င္းတက္ေရာက္ ေနထိုင္လိုသူမ်ား ႏွင့္ ၀ယ္ယူၿပီး ျပန္လည္ငွားရမ္းမည္ဟု စဥ္းစားထားသူမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အစည္ကားဆံုးေနရာ တစ္ခုျဖစ္ေသာ အငွား၊အေရာင္းျမန္ဆန္သြက္လက္ေသာ Foreigner office အမ်ားဆံုးရွိရာ ေနရာအနီးတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ ၀ယ္ယူထားရန္အသင့္ေတာ္ဆံုး ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ခမ္းနားလွပတဲ့အိမ္တစ္လံုးပိုင္ဆိုင္ခ်င္တဲ့ သင့္ရဲ႕အိပ္မက္ကို ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ SPACE @ YanKin ရဲ႕ အေကာင္းဆံုးအရစ္က်ေငြေပးေခ်မႈစနစ္၊ Bank မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး Home Loan Program ျဖင့္ ၁၀ ႏွစ္ (သို႔) ၁၅ ႏွစ္ စသည္ျဖင့္ အရစ္က် ေရာင္းခ်ေပးမယ့္အစီအစဥ္ကို အေသးစိတ္သိရွိလိုလၽွင္ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ရွင္းလမ္းမေပၚရွိ S P A C E @ YanKin Sales and Leasing Gallery Showroom သို႔ လာေရာက္ေလ့လာ စံုစမ္း၀ယ္ယူနိုင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

ေနာက္တစ္ပတ္တြင္ Space Condominium ၏ ပိုမႈိျပည့္စံုေသသပ္လွပေသာ အခန္းအတြင္းပံုမ်ား၊ လွပျကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေသာ View မ်ား ႏွင့္ ေနျခင္စဖြယ္ေကာင္းေသာ Location တည္ေနရာမ်ားကို Video ျဖင့္ ဆက္လက္ တင္ျပေပးသြားပါမည္ျဖစ္ပါသည္။

Exclusive Agent

Estate Myanmar Enterprise Limited

Hotlines : 094400 47477, 09 4400 47747
Address :Yanshin Road, Corner of Yan Nyein Road and Yan Aye Road, Yankin Township, Yangon, Myanmar.