(၆) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ တုိက္ခန္းသစ္ႀကိဳပြိဳင့္အေရာင္းမ်ား

Ready At: 2018-12-31
မျှဝေရန် :

တည္ေနရာႏွင့္ အက်ယ္အ၀န္း

1) No. 146 (A), Innwa 20th Street, 6 Ward, South Okkalapa Township (22' x 60')

2) No. 150 (B), Innwa 20th Street, 6 Ward, South Okkalapa Township (20' x 60')

3) No. 158 (A), Innwa 20th Street, 6 Ward, South Okkalapa Township (20' x 60')

4) No. 187 (R), Innwa 20th Street, 6 Ward, South Okkalapa Township (25' x 60')


Foundation
Strip Footing/Pile/Mat


Structure
သံကူကြန္ကရစ္အေဆာက္အအံု။


Roof
4 Angle ေခါင္မိုး


Walls
အျပင္ဘက္နံရံမ်ားကုိအေခ်ာကိုင္၍ ေဆးအလွသုတ္ေပးမည္။
အတြင္းဘက္နံရံမ်ားကိုအုတ္ျဖင့္ေဆာက္လုပ္မည္။အေခ်ာကိုင္၍ေဆးအလွသုတ္ေပးမည္။


Staircase
အေရးေပၚေလွကားကိုရိုးရိုး၊ အေရွ႕ဘက္ေလွကားကို Stainless Steel လက္ရန္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ေပးမည္။
Steel လက္ရန္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ေပးမည္။


Door
အိမ္အ၀င္တံခါးမ်ားသစ္သားတံခါးႏွင့္ သံပန္းတံခါးတပ္ဆင္ေပးမည္။
အိမ္ခန္းတံခါးမ်ား သစ္သားအလွတံခါးတပ္ဆင္ေပးမည္။
ေရခ်ဳိးခန္း၊အိမ္သာတံခါး
Aluminium တံခါးတပ္ဆင္ေပးမည္။


Wall Finishes
ေရခ်ိဳးခန္း၊အိမ္သာ ေၾကြျပားတပ္ဆင္ေပးမည္။(၅ ေပအျမင့္)
အျခားေနရာမ်ားေဆးအလွသုတ္ေပးမည္။


Fittings
Basin (ေၾကြ)ကိုေရခ်ိဳးခန္းတြင္ တပ္ဆင္ေပးမည္။
ဘိုထိုင္အိမ္သာမ်ားတပ္ဆင္ေပးမည္။


General
Master Bed Room ဖြဲ႕ေပးမည္။
မီးဖိုခံုကိုေၾကြျပားကပ္ေပးမည္။
အ၀ီစိတြင္း ပါရိွသည္။
ကိုယ္ပိုင္မီတာ၊ကိုယ္ပိုင္ေရေမာ္တာ၊ကိုယ္ပိုင္စာတိုက္ပံုးတစ္ယူနစ္စီတပ္ဆင္ေပးမည္။
မီးဖိုခန္းတြင္ Stainless Steel Sink တပ္ဆင္ေပးမည္။ 

ေခၚဆုိေသာေစ်းႏႈန္း - 650 Lakhs


အေသးစိတ္ဆက္သြယ္စုံစမ္းရန္အတြက္