အိမ္ၿခံေျမအခြန္ ႏႈန္းထားမ်ား အေျပာင္းအလဲမရွိ

javascript
ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳ လုပ္သည့္အခါ အခြန္ေကာက္ခံ သည့္ တစ္ေပပတ္လည္ အိမ္ၿခံ ေျမစံႏႈန္းမ်ားကို ယခင္ႏႈန္းထားအတိုင္းသာ ေကာက္ခံမည္ဟုျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘အိမ္ၿခံေျမ အခြန္ႏႈန္းထား က အရင္ႏႈန္းထား အတုိင္းပဲ ေကာက္ပါမယ္။ ဒီႏွစ္မွာ ေျပာင္း လဲဖို႔မရွိပါဘူး’’ဟု ျပည္တြင္းအ ခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၏ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာ သည္။အိမ္ၿခံေျမ အခြန္ႏႈန္းထား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို တစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေရး ဆဲြေလ့ရွိၿပီး ၂၀၁၆ တြင္ ေကာက္ ခံမည့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို ေျမ ျပင္တြင္ အမွန္တကယ္ အေရာင္း အ၀ယ္ျဖစ္ေနသည့္ ႏႈန္းထားမ်ား အတိုင္း ေရးဆဲြသတ္မွတ္ထား ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီး ဌာနမွ သိရသည္။

ထိုသုိ႔ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက ေရးဆဲြထားသည့္ အ ခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အိမ္ၿခံေျမ၀န္ ေဆာင္မႈအဖဲြ႕ႏွင့္ ျပန္လည္ညိႇႏိႈင္း ၿပီးမွ ၿပီးခဲ့သည့္သံုးလက ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕ထံ တင္ျပထားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ယခင္ႏႈန္းထား အတုိင္းသာ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား သတ္ မွတ္ထားေသာ္လည္္း အခြန္ေရွာင္ တိမ္းလိုသူမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ အခြန္ဌာနတြင္ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း မရွိဘဲ အရပ္စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ အ ေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားရွိ ေနေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ လုပ္ ငန္းအားလံုးမွအခြန္ က်ပ္ဘီလီယံ ၆,၀၀၀ ေက်ာ္ ေကာက္ခံရန္ လ်ာထားၿပီး ရန္ကုန္တုိုင္းရွိ လုပ္ငန္းအားလံုးမွ အခြန္ က်ပ္ဘီလီယံ ၅၅၀ ေကာက္ခံရန္ လ်ာထားသည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments