က်ဴးေက်ာ္စာရင္းမ်ား ယခုအခ်ိန္ထိိမေကာက္ႏုိင္ေသး

javascript

စက္တင္ဘာ ၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ က်ဴးေက်ာ္ ေနထုိင္သူမ်ားကို ေနရာျပန္လည္ေပးရန္အတြက္ 
စာရင္းေကာက္ခံမႈကို ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း)တြင္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း နည္းပညာပိုင္း 
အားနည္းမႈေၾကာင့္ စာရင္း မေကာက္ႏုိင္ခဲ့ဘဲ အစီအစဥ္ပ်က္ခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳး မင္းသိန္းက ေမ ၂၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ
တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို ရက္ပိုင္း
အတြင္း စာရင္းမ်ားေကာက္ယူကာ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သို႔ေျပာဆုိၿပီး သံုးလ ၾကာသည္အထိ စာရင္းေကာက္ယူမႈကိုပင္
စတင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမ်ား
ဖြင့္လွစ္ကာ ေနရာမ်ားေပးမည္ဆုိျခင္း ေၾကာင့္ က်ဴးေက်ာ္အသစ္မ်ားပင္ ထပ္မံတုိးပြားလာခဲ့သည္။
"၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ေပး တယ္။ ဒါေပမဲ့ နည္းပညာကို ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္တဲ့
ပုဂိၢဳလ္ေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ ေၾကာင့္ အခုလိုေတြျဖစ္သြားတယ္။ စက္တင္ ဘာ ၂ ရက္ေရာ၊
၃ ရက္ေရာ ႏွစ္ရက္စလံုး နည္းပညာပိုင္းဘက္က အဆင္မေျပဘူး။ စာရင္းေပးဖုိ႔လာတဲ့
က်ဴးေက်ာ္ေတြ ဒီအတုိင္း ျပန္သြားရတယ္" ဟု ဦးညီညီက ျမန္မာတုိင္း(မ္) ကို ေျပာသည္။

က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို စာရင္းေကာက္ယူရာ တြင္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ စနစ္တက်ေကာက္ ယူသြားမည္ဟု
ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကား ခဲ့ၿပီး က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လက္ေဗြႏွင့္ မ်က္ႏွာကို 
မွတ္တမ္းယူသြားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္ ယင္း သို႔ရယူမည့္ နည္းပညာမွာ 
အဆင္သင့္မျဖစ္ ေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ "က်ဴးေက်ာ္ေတြက တစ္ရက္လုပ္မွ တစ္ရက္ 
စားရတာ။ အဲလိုလူေတြက ဒီအတြက္ အခ်ိန္ ကုန္ခံၿပီး၊ လာၿပီး အဆင္မေျပဘဲ ျပန္သြားရတာ
မေကာင္းဘူး။ နည္းပညာပိုင္း အဆင္ သင့္ရွိမွ စာရင္းေတြ ျပန္ေကာက္ဖုိ႔နဲ႔ နည္း ပညာပိုင္း
တာ၀န္ယူတဲ့သူက အားနည္းခ်က္ ရွိရင္ ဒါကို ဘယ္ေန႔အၿပီးလုပ္ေပးႏုိင္မလဲ၊ ေနာက္ဆံုးမရရင္ေတာ့
ေျပာင္းသင့္ရင္ ေျပာင္းရမွာပဲ" ဟု ဦးညီညီက ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၌ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္ ၂၀ ခန္႔ရွိ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို 
စာရင္းေကာက္ယူရန္ ျပင္ ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရဌာန မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ လူအင္အား ၃၀ ဦးပါ၀င္ခဲ့ၿပီး နည္းပညာပိုင္း ပညာရွင္ 
၁၈ ဦးႏွင့္ ၀န္းရံအင္အား ၃၀ ဦးခန္႔ရွိေၾကာင္း ဦးညီညီက ေျပာသည္။ က်ဴးေက်ာ္စာရင္းမ်ား
ေကာက္ယူရန္အတြက္ လူအင္အားအမ်ားအျပားႏွင့္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း နည္းပညာပိုင္း
အဆင္ သင့္မျဖစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ေကာက္ယူမႈ 
ကိုလည္း မခန္႔မွန္းႏုိင္ေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဘယ္ေလာက္ထပ္ၾကာႏိုင္မလဲ မသိေသးဘူး။ နည္းပညာပိုင္း 
အားနည္းတာဆုိေတာ့ ပညာရွင္ေတြ ဘက္က အဆင္သင့္ျဖစ္မွ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကလည္း 
လုပ္ႏုိင္မွာ။ ဒါေပမဲ့ စာရင္းေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ေကာက္သြား မွာပါ။ ၿပီးရင္လည္း 
အခ်ိန္တစ္ခုယူၿပီးေတာ့ ဘတ္ဂ်က္ရတာေပၚ မူတည္ၿပီး အဆင္ေျပမယ့္ေနရာမွာ အေဆာက္
အအံုတစ္ခုလုပ္ ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္" ဟု ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ဦးညီညီက ေျပာသည္။ က်ဴးေက်ာ္မ်ား၏ စာရင္းေကာက္ယူမႈမ်ား၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမႈမ်ား 
မရွိေသးခင္ အခ်ိန္ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းေနထုိင္ေနေသာ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို အင္အားသံုး ဖယ္ရွားသြားမည္
မဟုတ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

Source: Myanmar Time

Facebook comments