အိမ္ရာစီမံကိန္း တင္ဒါမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေရြးခ်ယ္မည္ဟု ညြန္ခ်ဳပ္ေျပာ

javascript

လိႈင္သာယာႏွင့္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အသစ္ ထပ္မံေဆာက္လုပ္မည့္ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္
အိမ္ရာစီမံကိန္းႏွစ္ခုအတြက္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကို 
တင္ဒါေခၚယူေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊
ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

"ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြနဲ႔ လုပ္မွာျဖစ္ပါ တယ္။ အရင္ပံုစံေတြအတိုင္း လာတင္တဲ့ တင္ဒါေတြကို
အစ္ကိုတို႔ဌာနက သတ္မွတ္ထား တဲ့ တစ္ေပပတ္လည္ ႏႈန္းထားေတြ၊ တင္ဒါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔အညီ ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံၫႊန္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ကိုက္ရင္ ေပးလိုက္တာပါပဲ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိနဲ႔ ခ်ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု
၎က ေျပာသည္။

ဩဂုတ္ ၂၉ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္း စာမ်ားမွတစ္ဆင္ လိႈင္သာယာႏွင့္ သန္လ်င္
ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ေဆာက္ လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက
ေဆာက္လုပ္မည့္ တန္ဖိုးနည္း ႏွင့္ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းႏွစ္ခု၌ ပါ၀င္ ေဆာက္လုပ္လိုသည့္
ျပင္ပပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေခၚယူလုပ္ကိုင္ေစမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

တင္ဒါေနာက္ဆံုး ေပးသြင္းရမည့္ရက္သည္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းမ်ားမွာ
လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ က်န္စစ္မင္းအိမ္ရာစီမံကိန္း အပိုင္း (၂) ရွိ ေျမ ဧရိယာ ၂၃ ဧကေပၚတြင္
တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ စီမံကိန္းအေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ႏွင့္ သန္လ်င္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊
သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေထာက္အကူျပဳ လူေနေျမကြက္ ၅၈၈ ကြက္ရွိ ေျမဧရိယာ ၃၁ ဧကေပၚတြင္
တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေဆာက္ လုပ္ရန္ ေခၚယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန
လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေနမ်ဳိးလိႈင္က ေျပာသည္။

ယင္း အိမ္ရာစီမံကိန္းႏွစ္ခု၌ ပါ၀င္ ေဆာက္လုပ္လိုသည့္ ျပည္တြင္း ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္
တင္ဒါစည္းကမ္း ခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းတည္ေနရာျပ ေျမပံုႏွင့္ အေဆာက္အအံုဒီဇိုင္းမ်ား၊ အဆိုျပဳလႊာတြင္
ပါ၀င္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေနျပည္ ေတာ္ ႐ံုးအမွတ္ ၄၀၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၊ 
အိမ္ရာဌာနခြဲတြင္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွစတင္၍ တင္ဒါစည္းကမ္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ အဆိုျပဳလႊာကို ေပးသြင္းႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ တန္ဖိုနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္
အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ကို ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ ျပင္ပေဆာက္ လုပ္ေရး ကုမၸဏီေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ တင္ဒါေခၚယူမႈ မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းခဲ့သည့္ အတြက္
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
တင္ဒါေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

"အရင္အစိုးရလက္ထက္မွာ တင္ဒါေတြ က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသလို လုပ္ခြင့္ရခဲ့ရင္လည္း
လာစစ္တဲ့လူေတြကို နည္းနည္းပါးပါး ေပးကမ္းၿပီး လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ အက်ဳိးဆက္ ကေတာ့ 
အရည္အေသြး မေကာင္းဘူးေပါ့။ အခုအစိုးရလက္ထက္မွာက်ေတာ့ ပစၥည္းအရည္အေသြးေကာင္းေကာင္းနဲ႔
သူတို႔ လိုခ်င္သလို သူတို႔ခ်ေပးႏိုင္တဲ့ ၾကမ္းခင္းေဈး ကလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး နိမ္႔ေတာ့ လုပ္ခြင့္ 
ရတဲ့လူေတြ ကုမၸဏီေတြအတြက္လည္း သိပ္ မက်န္ပါဘူး။ အရင္ေခတ္ေတြကလိုလည္း အရည္
အေသြးလာစစ္တဲ့လူေတြကို လာဘ္ ေပးလာဘ္ယူ လုပ္ဖို႔လည္း မလြယ္ေတာ့တဲ့ ေခတ္ျဖစ္တယ္။ 
အခြန္အခေတြ၊ သယ္ပို႔စရိတ္ ေတြေၾကာင့္လည္း ျမတ္ဖို႔လည္း မလြယ္ေတာ့ဘူး။ အျပင္ကုမၼဏီေတြ
လုပ္သာကိုင္သာရွိၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းပစၥည္းထြက္ေအာင္ တင္ဒါမူ၀ါဒေတြ၊ ၾကမ္းခင္းေဈး၊ 
စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးသင့္တယ္လို႔ ထင္တယ္"ဟု အာရွေဆာက္လုပ္ေရး
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

ယခုအစိုးရလက္ထက္ တင္ဒါေရြးခ်ယ္ ရာတြင္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းအရည္အေသြး ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္
လာေစရန္ ကမၻာ့ဘဏ္ ၏ အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။

အၾကံျပဳခ်က္အရ စီမံကိန္းလုပ္ ငန္းမ်ားအတြက္ တင္ဒါေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အရည္အေသြးဆုိင္ရာအတြက္
တစ္ဆင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သလုိ ေဈးႏႈန္းအတြက္ လည္း တစ္ဆင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါ 
တစ္ခုအတြက္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရ မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းစနစ္သစ္ က်င့္သုံးႏိုင္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္ ဦးေက်ာ္လင္းက ဩဂုတ္လဆန္းတြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာၾကားထား
ၿပီးျဖစ္သည္။

Source: Myanmar Time

Facebook comments