ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဟိုတယ္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ အမ်ားဆံုးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထား

javascript
အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးပါ၀င္ေနၿပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။
“ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈက စုစုေပါင္း သန္း ၂၉၁၈ သန္းေက်ာ္ရွိတာေပါ့ေနာ္ အဲဒီထဲမွာမွ စင္ကာပူက 
အ မ်ားဆံုးေပါ့ “ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္တြင္း/ျပင္ပဆက္ဆံေရးႏွင့္ သတင္းျပန္ၾကားေရးဌာနခြဲ ညႊန္ ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္ေထြးက မဇိၥ်မသို႕အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။
စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၂၄ သန္းေက်ာ္ ရွိ ေနၿပီး ဟိုတယ္႑တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုးဟု ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၄၅ ဒသမ ၆၃ သန္း ျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၄ဝ သန္း ျဖင့္ တတိယအမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေဖ့ဘုတ္တြင္ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရ
သည္။
လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဖက္စပ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအပါအ၀င္ ဟိုတယ္စီမံကိန္း ၅၂ ခုခြင့္ျပဳထားၿပီး ရင္း ႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၁၈ သန္းခန္႕ရွိေေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားညႊန္ၾကးမႈ ဦးစီးဌာန စိမံကိန္း ဌာနခြဲ (Project ဌာနခြဲ) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးျမင့္က ေျပာသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကုန္ထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေပါင္း ၄၈ ခုရွိၿပီး တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ႔ ေၾကာင္း ဟို တယ္ႏွင့္ ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ 
သိရသည္။

Source: Mizzima Burmese

Facebook comments