ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ လိုင္စင္ရအေဆာက္အအံုကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအသင္းအား ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္မည္

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ လိုင္စင္ရအေဆာက္အအံု ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအသင္း Y.C. D.C L/C Association အား မၾကာမီ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လိုင္စင္ရအေဆာက္ အအံုကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအသင္း (ယာယီ)မွ သိရသည္။

လိုင္စင္ရအေဆာက္အအံု ကန္ ထ႐ိုက္တာမ်ားအသင္း Y.C.D.C L/C Association အား ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္း အားျဖင့္ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ရာတြင္ လုံၿခံဳစည္းစနစ္က်ၿပီး အရည္အေသြး ျပည့္ဝေသာ အေဆာက္အအုံမ်ား ေပၚထြက္လာျခင္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ ႏွင့္အညီ လိုအပ္သည့္စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားအား ဝိုင္းဝန္းအၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးတင္ျပႏိုင္ၾကျခင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္စရာရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ လိုင္စင္ရအေဆာက္အအံုကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား အသင္းမွ သိရသည္။

လိုင္စင္ရကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအသင္း (ယာယီ)အဖြဲ႕မွ ေတာ္ဝင္ ျမန္မာေဆာက္လုပ္ေရးမွ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းက ''ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕မွာက လိုင္စင္ရကန္ထ႐ိုက္တာ ဦးေရ ၁၂ဝဝ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ လိုင္စင္ရကန္ထ႐ိုက္တာေတြအတြက္ အခက္အခဲကေတာ့ အားလုံးအတူတူပါပဲ။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း ေျဖရွင္းမွာထက္စာရင္ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ စနစ္တက်ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး တာဝန္ရွိသူေတြကို တင္ျပသြားၾကမယ္ဆိုရင္ အဆင္ေျပသြားမယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ အခုဆိုရင္ လုပ္ငန္းအေျမာက္ အျမားကို ရပ္ဆိုင္းထားရတာဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေနာက္မွာ မွီခိုေနတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြအတြက္လည္း အခက္ အခဲရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီလိုင္စင္ရအေဆာက္အအံု ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအသင္းကိုလည္း တစ္လအတြင္းဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ ေတာ့မွာပါ။ လိုင္စင္ရအေဆာက္အအံု ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား အသင္းဝင္မ်ား အတြက္လည္း ေနာက္ပိုင္းအက်ိဳးရွိလာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီ လိုင္စင္ရအေဆာက္အအံု ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအသင္း ဖြဲ႕စည္းသည့္အခါ၌ နာယက သံုးဦး အပါအဝင္ ဦးစီးေကာ္မတီ ၃၆ ဦးႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ၁၈ ဦးကို လ်ာထားေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒပညာရွင္၊ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရွင္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး ပညာရွင္မ်ားပါဝင္ေသာအသင္းျဖစ္ ေျမာက္ေစရန္အတြက္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲကာဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေတြ႕ၾကံဳေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားအား ႀကိဳးစားေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ကာ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အားလုံးမွ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေလလံစနစ္ျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ လိုင္စင္ရအေဆာက္အအံု ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအသင္း ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနအား မၾကာမီတင္ျပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လိုင္စင္ရကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအသင္း(ယာယီ)အဖြဲ႕ မွ သိရသည္။

Source:The Mirror Daily

Facebook comments