ေဆာက္လုပ္ေရးေလာက အခက္အခဲမ်ား ပူးေပါင္းေျဖရွင္းရန္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္လိုင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအသင္း ဖဲြ႕စည္းရန္ စီစဥ္

javascript
ေဆာက္လုပ္ေရးေလာ က၏ လက္ရွိႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ပူးေပါင္းေျဖ ရွင္းႏုိင္ရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စု စည္း၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ လုိင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအ သင္းဟူ၍ ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

လက္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး ေလာကတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္လိုင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား အသင္း ဖဲြ႕စည္းႏုိင္ရန္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါအဖဲြ႕အား လုပ္ေဆာင္မည့္ MKT ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးမ်ိဳးျမင့္က ဆုိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသူ မည္ သူမဆုိ ပါ၀င္တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး အသင္းဖဲြ႕စည္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ ၍ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ နယ္နိမိတ္အတြင္း လံုၿခံဳစနစ္က် ၿပီး အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား ထြက္ေပၚ လာေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ႏွင့္ အညီ လိုအပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားကုိ အစိုးရအဖဲြ႕သုိ႔ အႀကံျပဳႏုိင္ရန္ ယခုအသင္းကို ဖဲြ႕စည္းရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးမ်ိဳးျမင့္က ဆုိသည္။

‘‘အဓိကကေတာ့ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ေလာကမွာ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ပူးေပါင္းေျဖ ရွင္းႏုိင္ေအာင္ပါ’’ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္မွ အထပ္ျမင့္အေဆာက္ အအံုမ်ားကုိ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖဲြ႕ ကာ အထပ္ျမင့္ စီမံကိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္အား စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ေလာကအတြင္း ႀကီးမားေသာ ဂယက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ အစိုးရအၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ယခုကဲ့သုိ႔ လိုင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအ သင္းကို ရည္ရြယ္ဖဲြ႕စည္းလိုက္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ကိုယ္စားျပဳ လႊမ္းၿခံဳသည့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္းမွာလည္း တရား ၀င္အသင္းအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ ရွိသည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments