အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ စံႏႈန္းအတြင္း မပါသည့္ေနရာမ်ားအတြက္ ေျမျပင္ေပါက္ေစ်းျဖင့္ အခြန္ႏႈန္းသတ္မွတ္မည္

javascript
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တစ္ေပပတ္လည္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ စံႏႈန္းမ်ားအတြင္း မပါဝင္သည့္ ေနရာမ်ားကို လာေရာက္ အခြန္ေဆာင္မည္ဆိုပါက ကာလတန္ဖိုး စိစစ္သတ္မွတ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕က ကြင္းဆင္းေလ့လာ၍ လက္ရွိေပါက္ေစ်းႏွင့္ ယွဥ္၍အခြန္ႏႈန္းထားသတ္မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စံႏႈန္းေဟာင္းမ်ားျဖင့္သာလတ္တေလာတြင္ ေကာက္ခံေနရသည့္အတြက္ အခြန္ေပးေဆာင္သူမ်ား အခက္အခဲ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင္း အဆိုပါ ဌာနထံမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ စံႏႈန္းသစ္ကို မထုတ္ျပန္ခဲ့သည္မွာ (၂)ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ကလည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရကို တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အတည္မျပဳခဲ့၍ စံႏႈန္းေဟာင္းျဖင့္ ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ယခုႏွစ္တြင္လည္း တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ထံသို႔ တင္ျပထားသည္မွာ (၃)လနီးပါး ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

စံႏႈန္းမ်ားထုတ္၍ အခြန္ ေကာက္ခံေနေသာ္လည္း အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ Special Power/General Power အသုံးျပဳ၍ ေရာင္းခ်မႈမ်ားသာ မ်ားျပားေၾကာင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ အက်ဳိးေဆာင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

Source: The Voice News

Facebook comments