စက္မႈဇုန္သစ္မ်ား တည္ေထာင္မည္ဆုိေသာ္လည္း လည္ပတ္ဆဲ စက္မႈဇုန္မ်ားပင္အခက္အခဲရွိေနသည္ဟု ဆုိ

javascript

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ စက္မႈဇုန္သစ္ 
မ်ား တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ရန္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲ ထားေသာ္လည္း လည္ပတ္ေနဆဲ စက္မႈဇုန္ 
မ်ားသည္ပင္ အစုိးရအဖြဲ႕၏ အကူအညီမရ ျခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရ 
သည္ဟု စက္မႈဇုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

"စက္မႈဇုန္သစ္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေပမဲ့ စက္မႈဇုန္ ေဟာင္းေတြကုိ 
အေထာက္အပံ့ေပးဖို႔ေတာ့ မေဆာင္ရြက္ၾကေသးပါဘူး။ လက္ရွိ လည္ ပတ္ေနတဲ့
စက္မႈဇုန္ေဟာင္းေတြမွာ အေသးစား စက္မႈလုပ္ငန္းေတြသာ မ်ားၿပီး ကုိယ္ထူကုိယ္ထ 
လုပ္ကုိင္ေနရတာျဖစ္လို႔ ဇုန္ကုိ လုပ္ ငန္းရွင္ေတြေပါင္းၿပီး အဆင့္ျမႇင့္ဖို႔လည္း လံုေလာက္တဲ့ေငြေၾကး
မရွိဘူး။ အေျခခံအေဆာက္အအံု မေကာင္းတာေတြ၊ မီးမမွန္ တာေတြမ်ားလို႔ စက္အင္အားကုိသံုးၿပီး 
ထုတ္လုပ္ရတဲ့ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြ မရွိ သေလာက္ရွားေနၿပီ။ လူအင္အားကုိအသံုး ျပဳၿပီး လုပ္ရတဲ့
လုပ္ငန္းေတြပဲ မ်ားေနပါတယ္"ဟု ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္ မတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ
ဦးကုိေလးက ေျပာသည္။

လည္ပတ္ဆဲ စက္မႈဇုန္အေဟာင္းမ်ားကိုသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ရန္
အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္သင့္ၿပီး၊ အက်ယ္အ၀န္း ဧက ၇၅၀ ခန္႔ရွိေသာ ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္တြင္
လွ်ပ္စစ္မီး မမွန္ျခင္း ႏွင့္ မီးအားမေကာင္းျခင္း၊ ေရသန္႔ရရွိရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္ စက္မႈကုိ
အေျခခံေသာလုပ္ငန္းမ်ား မရွိသေလာက္ ရွားၿပီး လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသာ မ်ားျပားေနသည္ဟုလည္း 
၎က ေျပာသည္။

အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျမန္မာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ 
အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း တုိးလာ ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတုိးတက္လာေရးအတြက္ စက္မႈဇုန္သစ္မ်ားစြာကုိ
ထပ္မံ တည္ေဆာက္ မည့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲထား ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚမႈ
သြားမည္ ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က
ဩဂုတ္ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ဇုန္တည္ေထာင္သူေတြကုိ ဖိတ္ေခၚမယ္ဆုိတာက ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ျဖစ္ 
ဥပေဒနဲ႔အညီ ခြင့္ျပဳသြားဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇုန္ေဟာင္းေတြကုိ ျပန္ၿပီး လုပ္ဖုိ႔အတြက္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
သူေတြကုိ ဖိတ္ေခၚသြားရမွာ ျဖစ္သလုိ ဇုန္သစ္ေတြကုိလည္း အဲဒီလုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ ဖိတ္ေခၚၿပီး 
လုပ္သြားရမွာပါ"ဟု ဦးသန္းေအာင္ ေက်ာ္က ေျပာသည္။ အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ စက္မႈဇုန္မ်ား
တုိးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္မည္ဆုိေသာ္လည္း လည္ ပတ္ဆဲစက္မႈမ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္
ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းျခင္းမ်ဳိး မရွိေသးဟုလည္း ေျမာက္ဒဂံုစက္မႈဇုန္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒
ဦးကိုႀကီးက ေျပာသည္။ "ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္မႈဇုန္အစည္းအေ၀းမွာ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္ကုိ ေရွ႕ေျပး
အစီအစဥ္ အေနနဲ႔ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ေျပာေပမဲ့ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ 
ဒဂံုစက္မႈဇုန္ေတြနဲ႔ မတူပါဘူး။ အစကတည္း က လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမ်ားတဲ့
လုပ္ငန္းေတြ ရွိၿပီးသားပါ။ အေသးစား စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ဒဂံုစက္မႈဇုန္ေတြလို
အေသးစားစက္မႈဇုန္ေတြကို အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္ေတြ ေထာက္ပံ့ဖို႔ လိုပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္မွ လုပ္ငန္းရွင္ ဦးမင္းသူျမင့္က "ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္က ဧက ၁,၃၀၀ ေက်ာ္
က်ယ္၀န္းေပမဲ့ တကယ္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနတဲ့ စက္႐ံုေတြက တစ္ ၀က္ေလာက္ပဲ ရွိမွာပါ။ က်န္တဲ့ေျမေနရာက
တစ္ခ်ိန္မွာ စက္႐ံုလုပ္ငန္းလုပ္မယ္ဆို ေျမ ကြက္လပ္ အတိုင္းထားထားသူေတြနဲ႔ စက္မႈ ဇုန္ေျမကြက္ကို 
ဂိုေဒါင္အျဖစ္သာ သံုးထားတဲ့သူေတြ မ်ားပါတယ္။ အစိုးရသစ္က လက္ရွိ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနတဲ့
အေသးစား စက္မႈ ဇုန္ေတြအတြက္လည္း သီလ၀ါ အထူးစီးပြား ေရးဇုန္မွာလို အစိုးရက
ေျမေဈးထိန္းေပးတာ်တြ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေပးတာေတြ 
လုပ္ေပးေစခ်င္ပါ တယ္"ဟု ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ကုိ ျပည္တြင္း
စီးပြားေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္
ကုမၸဏီမ်ာၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
ကုိယ္စားျပဳ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကုိ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

"စက္မႈဇုန္သစ္ေတြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္တယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံ အေဆာက္
အအံုေတြ အားလံုး ပါ၀င္ၿပီးျဖစ္တဲ့ ဇုန္သစ္ေတြကုိ ေကာ္မရွင္က ဦးေဆာင္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက အေျခခံ အေဆာက္ အအံုအတြက္ ဘာမွ ကိုယ္ထူကုိယ္ထ
ေဆာင္ရြက္ဖို႔ မလိုအပ္မယ့္ ျပည့္စံုၿပီးသား ဇုန္သစ္ ေတြကုိ တိုးခ်ဲ႕ အေကာင္ထည္ေဖာ္ တည္ ေဆာင္သြားမွာ

 ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ျမန္မာ့ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမႉး
ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ဩဂုတ္လဆန္းပိုင္းတြင္ ေျပာသည္။

ျမန္မာ-ဂ်ပန္သီလ၀ါ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးျမင့္ေဇာ္က
"ျမန္မာ့ေငြေၾကးတန္ဖိုး ေလ်ာ့က်ျခင္းကုိ ကာကြယ္ဖို႔ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ျပတာကုိ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ 
လိုပါတယ္။ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ႏႈန္း ျမင့္တက္လ်က္ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံအေန နဲ႔ ထုတ္ကုန္ဦးစားေပး
လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ သြင္းကုန္အစားထုိး လုပ္ငန္းေတြကုိ ဖိတ္ေခၚႏုိင္မွ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြကုိ
ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ ဖိတ္ေခၚ ေနေပမဲ့ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ျဖစ္တဲ့
သီလ၀ါ စက္မႈဇုန္မွာေတာင္ လွ်ပ္စစ္မီးမျပတ္ေအာင္ အခုခ်ိန္ထိ အာမခံမေပးႏုိင္ေသးပါဘူး"ဟု
ေျပာသည္။

စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ထားခ်က္ မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လည္ပတ္ေနသည့္ စက္မႈဇုန္ 
၁၉ ဇုန္ႏွင့္ တည္ေဆာက္ဆဲစက္မႈ ဇုန္ေျခာက္ခု ရွိသည္။

တည္ေဆာက္ဆဲ စက္မႈ ဇုန္မ်ားမွာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ရတနာပုံ စက္မႈဇုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္
စက္မႈ ဇုန္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ပုဏၰားကြ်န္းစက္မႈဇုန္၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဘုရားသုံးဆူ စက္မႈဇုန္ႏွင့္
ျမ၀တီစက္မႈဇုန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ နမ့္အြန္စက္မႈဇုန္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထက္ပါ
စက္မႈဇုန္မ်ား အျပင္ ရန္ကုန္ရွိ သီလ၀ါ၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသ ႀကီးရွိ ထား၀ယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္
ေက်ာက္ျဖဴ တုိ႔တြင္လည္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း မ်ားကုိ ယခင္အစုိးရလက္ထက္ကတည္းက
စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။

Source: Myanmar Times

Facebook comments