က်ဴးေက်ာ္စာရင္း ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္မွ စတင္၍ ကြင္းဆင္းေကာက္မည္

javascript
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရွိ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ား စာ ရင္းကို ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္မွစတင္၍ လာမည့့္ႏွစ္ ပတ္အတြင္း ကြင္းဆင္းေကာက္ ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ား စာရင္းေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းစီ မံခ်က္အစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳး မင္းသိန္း ဦးေဆာင္၍ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕႐ံုး၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးကြင္းဆင္း စာရင္းေကာက္ယူမႈကို ဒဂံုၿမိဳ႕ နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)မွ စတင္ျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕နယ္၏ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးညီညီကေျပာသည္။


‘‘က်ဴးေက်ာ္စာရင္းမွာအစ္ ကိုတို႔ၿမိဳ႕နယ္က အမ်ားဆံုးျဖစ္ ေနေတာ့ ေတာင္ဒဂံုကစၿပီး ေကာက္ယူမယ့္သေဘာေပါ့။အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းေရာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေနျပည္ သူေတြေရာ အားလံုးပူးေပါင္းပါ ၀င္လာဖို႔ ေဆာင္ရြက္မွာပါ။ လာ မည့္ႏွစ္ပတ္အတြင္း စႏိုင္မယ္ ထင္တယ္။ စနစ္တက်ေကာက္ ယူသြားမွာပါ’’ဟု ၎ကဆိုသည္။

က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ား အား ကြင္းဆင္းစာရင္းေကာက္ယူ ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕က စီစဥ္ေနၿပီးစတင္ေကာက္ ယူမည့္ရက္ကို သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ စက္တင္ဘာအတြင္း စတင္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း လံုၿခံဳေရး ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးက 7Day Daily အားေျပာၾကား သည္။

က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားကို စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ အမွန္ တကယ္ေနစရာမရွိ၍က်ဴးေက်ာ္ သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားျဖစ္္က်ဴးေက်ာ္သူ မ်ားကို ခြဲျခားကာ ေကာက္ယူမည္ ျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းဖ်င္းစီမံခ်က္အ ျဖစ္ အပိုင္းေလးပိုင္းျဖင့္ လုပ္ ေဆာင္မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကသတင္း ထုတ္ ျပန္သည္။

အဆိုပါအပိုင္းေလးပိုင္းတြင္ ကြင္းဆင္းေကာက္ယူေရးအဖြဲ႕ မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ေကာက္ကြက္ မ်ား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပံုစံမ်ားျဖန္႔ ေ၀ျခင္း၊ ကြင္းဆင္းေကာက္ယူ ျခင္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုသက္ေသ ကတ္ျပားထုတ္ေပးျခင္း၊ ေကာက္ ယူရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ကို စိစစ္ႀကီးၾကပ္ျခင္းတို႔ပါ၀င္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးခ႐ိုင္ ေလးခုတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူ မ်ား ခန္႔မွန္းစာရင္း၌ အေရွ႕ပိုင္း ခ႐ိုင္တြင္ လူဦးေရ တစ္သိန္းငါး ေသာင္းေက်ာ္၊ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ တြင္ ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ ေတာင္ ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ ကိုးေသာင္းေက်ာ္၊ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္၌ တစ္သိန္းခုနစ္ ေသာင္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ ျပထားသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ က်ဴး ေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ က က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို ေနစရာႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးကာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ က်ဴးေက်ာ္ ဘ၀မွ ေျပာင္းလဲေပးသည့္ အစိုးရ ေခတ္တစ္ေခတ္ သမိုင္းတြင္က်န္ ရစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မည္ ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၂၆ ရက္က ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။


Source: 7DayDaily

Facebook comments