အိမ္ပိုင္မရွိသည့္ တကၠသိုုလ္ဆရာမ်ားကို မင္းဓမၼအိမ္ရာစီမံကိန္းတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳမည္

javascript
အိမ္ပိုုင္မရွိတဲ့ တကၠသိုုလ္ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို မင္းဓမၼဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမွာ ေနထိုုင္ခြင့္ျပဳမယ္လို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ Myanmar Imperial Vega Co,Ltd တိုု႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ မင္းဓမၼဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္အိမ္ရာစီမံကိန္းကေန ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ကေန ရရွိလာမည့္ အိမ္ခန္း ၂၃၉၀ ကိုု အိမ္ပိုင္မရွိသူ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုု စိစစ္ ေနထိုုင္ခြင့္ျပဳသြားမယ္လို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာဆိုုလိုက္ပါတယ္။

လိႈင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၁၂) ရပ္ကြက္၊ မင္းဓမၼလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းေထာင့္ရွိ တကၠသိုလ္ဆရာ/ဆရာမမ်ား ရိပ္သာအပါအဝင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ ေျမေနရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေနေသာ အေဆာက္အဦမ်ားအား မည္သုိ႔စီမံေဆာင္ရြက္ထားသည္ ကို သိရွိလိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးခြန္းကိုုေျဖၾကားရာမွာ ပညာေရးဝန္ႀကီးက အခုလို ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။

“ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနပိုင္အိမ္ခန္းမ်ားကို အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန(ရန္ကုုန္႐ံုုးခြဲ)ရွိဦးစီးဌာန၊ တကၠသိုုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ႏွင့္ တြဲဖက္ဌာမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၾကသည့္ သင္ၾကား/စီမံဝန္ထမ္းမ်ားအနက္ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္း မိမိကိုယ္ပိုင္အိမ္ မရွိသူ၊ မိမိဇနီး(သိုု႔မဟုုတ္) ခင္ပြန္းပိုုင္အိမ္ရွိသူ၊ ႏိုုင္ငံပိုုင္အိမ္ခန္းရယူထားျခင္း မရွိသူမ်ားမွ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကိုု စိစစ္ေနထိုုင္ခြင့္ျပဳပါတယ္” လို႔ ပညာေရးျပည္ေထာင္စုုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ဆိုုပါတယ္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနပိုုင္ အိမ္ခန္းမ်ားေနရာခ်ထားရာမွာေတာ့ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဥကၠ႒နဲ႔ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ရွိ တကၠသိုုလ္အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းအိမ္ေနရာ ခ်ထားေရး ေကာ္မတီက သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔အညီ ရာထူးအဆင့္တူ အုပ္စုလိုက္ ေရြးခ်ယ္ေရးမူေဘာင္နဲ႔ ညီညြတ္သူမ်ားကိုု အိမ္ခန္းေနရာခ်ထားရန္ ပဏာမလ်ာထား အမည္စာရင္းကိုု သက္ဆိုုင္ရာ ေက်ာင္း၊ ဌာနအႀကီးအကဲမ်ားက သတ္မွတ္ထားတဲ့ အိမ္ခန္း ေနထိုုင္သူမ်ားလိုက္နာရမည့္ စည္ကမ္းမ်ားကိုု လိုက္နာႏိုုင္မည့္သူမ်ားအား ထပ္မံစိစစ္ၿပီး အိမ္ခန္းေတြကိုု ေနရာခ်ထားေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုုလက္ရွိတည္ေဆာက္ေနတဲ့ မင္းဓမၼဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္အိမ္ရာစီမံကိန္းကေန ရရွိလာမယ့္ အိမ္ခန္းေတြကိုု စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ကိုုက္ညီတဲ့ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ စီမံဝန္ထမ္းကိုု ေနရာခ်ထားေပးသြားမယ္လို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးကဆိုုပါတယ္။

ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္နဲ႔ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ အဆင့္မ်ားအတြက္ အခန္း၁၀ခန္း ပါေမာကၡ(ဌာနမႉး)၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ဌာနမႉးအဆင့္မ်ားအတြက္ ၁၅၆ခန္း၊ ပါေမာကၡ၊ တြဲဖက္ ပါေမာကၡ (၀ါရင့္)၊ ဒု ညႊန္ၾကား ေရးမႉး (၀ါရင့္) အဆင့္မ်ားအတြက္ ၁၇၈ခန္း၊ တြဲဖက္ပါေမာကၡ၊ ဒုညႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ကထိကအဆင့္မ်ားအတြက္ ၁၄၃၀ ခန္း၊ လက္ေထာက္ကထိက(ဝါရင့္)မ်ားအတြက္ ၈၄ခန္း၊ လက္ေထာက္ကထိက(ဝါရင့္)မ်ားအတြက္ ၁၁၂ ခန္းနဲ႔ နည္းျပ၊ သရုုပ္ျပ(ဝါရင့္)မ်ားေနထိုုင္ရန္အတြက္ ၄၂၀ ခန္း စုုစုုေပါင္း ၂၃၉၀ ခန္းကိုု တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အခုုအိမ္ရာစီမံကိန္းကိုု ၂၀၁၄ခုုႏွစ္က စတင္ၿပီး ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ Myanmar Imperial Vega Co,Ltd တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Source: DVB BURMESE

Facebook comments