ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အခန္းရွစ္ေထာင္တည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာရရွိထားဟုဆုိ

javascript
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာအခန္းရွစ္ ေထာင္အတြက္ ေျမေနရာရရွိ ထားၿပီး အခန္းတစ္သိန္းရွစ္ ေသာင္းအတြက္ ေျမေနရာဆက္ လက္ရွာေဖြေနေၾကာင္း ေဆာက္ လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိ သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ က်ပ္သိန္းတစ္ရာ ေအာက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ကို ဆက္တုိက္ေဖာ္ေဆာင္သြား ရန္ စီစဥ္ထားသျဖင့္ ေျမေနရာရရွိ ရန္ ႀကိဳတင္ရွာေဖြေနေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းတင့္က ေျပာသည္။

‘‘လတ္တေလာေဆာက္ လုပ္မယ့္ စီမံကိန္းအတြက္ ေျမ ေနရာေတြရရွိထားၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။ အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိေရး က ျပည္သူလူထုအတြက္ အလုိ အပ္ဆံုးဆႏၵျဖစ္တဲ့အတြက္ ၀န္ ႀကီးဌာနကေန ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ ေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေရွ႕ေျပးစီမံ ခ်က္အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္ စီနယ္ေျမ၊ ဒကိၡဏၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမ ဧက ၁၀၀ တြင္ ရွစ္ခန္းတဲြ ငါးထပ္ အခန္း ၄၀ ပါ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အေဆာက္အအံုကို စတင္ေဆာက္ လုပ္ေနၿပီး ေဆာက္လုပ္မႈ ၄၀ ရာ ခုိင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီဟု သတင္းရရွိ သည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္သူ႔အငွားအိမ္ ရာအတြက္ အေျခခံမူ (မူၾကမ္း) ျပဳစုထားၿပီး တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အတြက္ အေျခခံမူမ်ားကို ျပဳစု ထားေၾကာင္း ဦး၀င္းတင့္က ေျပာ သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနသည္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ မ်ားကို ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထား ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Source: 7DayDaily

Facebook comments