ေလွ်ာ့ခ်ေဆာက္လုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားထားသည့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု ၁၂ လံုးကို ျပန္လည္ခြင္ျပဳ၊ မျပဳ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္တြင္ဆံုးျဖတ္မည္

javascript
အထပ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေဆာက္လုပ္ရန္ ျပန္လည္ ၫႊန္ၾကားခံထားရသည့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု ၁၂ လံုးကို ျပန္လည္ ခြင့္ျပဳ၊ မျပဳႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ရန္ကုန္ တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ကက္ဘိနက္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေဆာက္အအံုလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားထံမွသိရသည္။

အထပ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေဆာက္လုပ္ရန္ ျပန္လည္ၫႊန္ၾကားခံရေသာ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုပိုင္ရွင္မ်ားက အထပ္ျမင့္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ နစ္နာမႈမ်ားရွိေန ေၾကာင္း သနားခံစာတင္ျပ လာျခင္းေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း၊ တစ္ဦးခ်င္းေခၚယူေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ယင္းအ ေဆာက္အအံုမ်ားအား ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ႏွင့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၌ပါ၀င္သည့္ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္တို႔က စစ္ေဆးခဲ့ကာ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ကက္ဘိနက္အစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုး ျဖတ္ေပးမည္ဟုေျပာၾကားခဲ့ေသာ္ လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ကက္ဘိနက္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳ၊ မျပဳဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္အေနျဖင့္ အထပ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေဆာက္ လုပ္ရန္ ျပန္လည္ၫႊန္ၾကားခံရေသာ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား၏ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ေခၚယူေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း အေဆာက္အအံုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွသိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေခၚယူေတြ႕ဆံုရာတြင္ပါ၀င္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းရွင္တစ္ဦးက "Architect ေတြ ကို ေခၚေတြ႕ ႐ုံသက္သက္ ပါ။ ျပန္လည္ ခြင့္ျပဳ၊ မျပဳေတာ့ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္၌ျပဳလုပ္မယ့္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႕ ကက္ဘိနက္ အစည္းအေ၀းမွာ ဆံုးျဖတ္ေပးမယ္လို႔သိရပါတယ္" ဟု ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေခၚယူေတြ႕ဆံုရာတြင္ အေဆာက္အအံုမ်ား၏ ကားပါကင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အဓိက ေခၚယူရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။ အထပ္ျမင့္ေလွ်ာ့ခံရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ East Race Course အထပ္ျမင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ ဦးေက်ာ္ ေက်ာ္မိုးက "ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္က စၿပီးေတာ့ ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က အထပ္ေလွ်ာ့ခံရတဲ့အေဆာက္ အအံုေတြရဲ႕ Architect ေတြ၊ Structure ေတြေခၚေတြ႕ေနပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ ကားပါကင္သတ္မွတ္ခ်က္ ေတြကိုရွင္းျပတာပါ" ဟု ဒီမိုကေရစီ တူေဒးသတင္းစာသို႔ ေျပာသည္။

အထပ္ျမင့္ေလွ်ာ့ခံရေသာ ၁၂ လံုးအနက္ အေဆာက္အအံုပိုင္ရွင္ ရွစ္ဦးအေနျဖင့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ စည္းကမ္းႏွင့္မညီ ဟု ဆိုကာ အထပ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေဆာက္လုပ္ရန္ ျပန္လည္ၫႊန္ၾကား ခံရေသာ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ စည္းကမ္းမဲ့ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ မူ၀ါဒစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထပ္ျမင့္ေလွ်ာ့ ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ေငြ ေၾကးမ်ားစြာနစ္နာမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ေကာ္မတီသို႔ တိုင္ၾကားလာျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး ခဲ့ရာ စည္း ကမ္းမဲ့စြာ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း မေတြ႕ ရျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသို႔ သံုးသပ္ခ်က္ျပန္လည္ တင္ ျပထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ယခင္အစိုးရလက္ ထက္ကခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္စည္းကမ္းႏွင့္မညီၫြတ္ေသာ အ ေဆာက္အအံုမ်ားကို အစိုးရသစ္မွ ျပန္လည္ စိစစ္ေနသည့္အတြက္ အ ေဆာက္အအံု ၂၄၉ လံုးအား ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ၿပီး ယင္းရပ္ဆိုင္းထား သည့္အေဆာက္အအံု ၂၄၉ လံုးတြင္ ပါမစ္ႀကီးခ်ေပးထားသည့္ အေဆာက္အအံု ၆၄ လံုးႏွင့္ မူအားျဖင့္ေဆာက္ ခြင့္ေပးထားသည့္ အေဆာက္အအံု ၁၈၅ လံုးရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ပါမစ္ႀကီးခ်ေပးထားသည့္ အ ေဆာက္အအံု ၆၄ လံုးထဲမွ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ၁၂ လံုးအားစစ္ေဆးခဲ့ရာမွ ျပင္ ဆင္စရာမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ လက္ရွိၿပီးစီး သည့္အထပ္သာ ရပ္ တန္႔ထားၿပီး ယင္း ၁၂ လံုးကို အထပ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရမွ ၫႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အထပ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေဆာက္ လုပ္ခံရေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား မွာ East Race Course အေဆာက္ အအံုမွာအထပ္ ၂၀ မွ ၁၆ ထပ္ထိ၊ ဖိုးစိန္ လမ္းရွိဖိုးစိန္ကြန္ဒိုမွာ ၃၁ ထပ္ မွ ၁၂ ထပ္ ၊ Golden Dragon ကြန္ ဒိုမွာ ၁၂ ထပ္မွေလးထပ္၊KER အ ေဆာက္အအံုမွာ ၂၉ ထပ္မွ ၁၇ ထပ္၊ Paragon Residence မွာ၂၇ ထပ္မွ အထပ္၂၀ သို႔ စသည္ျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ် ခံခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။

Source: Yangon Media Group

Facebook comments