ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္၌ အဆုိတင္

javascript
ေက်းလက္ေဒသ မ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန ေသာ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအ တြက္ အိမ္ရာမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္ စုအစိုးရက ေဆာက္လုပ္ေပးရန္လို အပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္မလံု ေလာက္ပါက အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာ၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေသာ ေဒသမ်ားကို စိစစ္၍ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ ျပဳေပးရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း 
အဆိုကိုၾသဂုတ္၈ရက္က ျပဳလုပ္ ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းသုိ႔ တင္သြင္းလိုက္သည္။

ယင္းအဆုိကုိ အမ်ိဳးသားဒီမုိ ကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ေလရွီးမဲဆႏၵနယ္ မွ ဦးေက်ာ္ေဌးက တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သင့္၊ မသင့္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားကုိ ေတာင္းခံရာ ကန္႔ကြက္သူမရွိ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ ေက်းလက္ ေဒသတြင္ ေနထုိင္ၾက
သူမ်ားျဖစ္ ကာ အဆုိပါေဒသမ်ား၌ တာ၀န္ က်ေသာ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား သည္လည္း အလွည့္က် တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သူမ်ားျဖစ္၍ ၎တို႔ အတြက္ ကုိယ္ပိုင္အိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးရန္မျဖစ္ႏုိင္ ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာအခ်ိဳ႕ သည္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ရကာ အခ်ိဳ႕သည္လည္း ေဒသမွ စီစဥ္ေပးသည့္ ေနရာတြင္ အဆင္ေျပသလို ေနထိုင္ေနရ ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဌးက လႊတ္ ေတာ္သို႔ တင္ျပသည္။

အခ်ိဳ႕ ဆရာမ်ားသည္ စာ သင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အဖီခ်ေန ထိုင္ေနရကာ အခ်ိဳ႕ ဆရာမမ်ား သည္လည္း တာ၀န္က်ရာ ေက်း ရြာက ကုိယ္ထူကုိယ္ထ ေဆာက္ လုပ္ေပးသည့္ ေနအိမ္မ်ား၌ ေန ထိုင္ရၿပီး မိသားစုနည္းပါးသည့္ ေနအိမ္မ်ားတြင္ အိမ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ပူး ေပါင္းကာ ေနထိုင္ေနရသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

‘‘အိမ္ရွင္ေတြနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာေနလာတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ဟာ ေက်ာင္းရဲ႕ စီမံခန္႔ခဲြမႈေတြမွာ အိမ္ရွင္ေတြရဲ႕ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ ျခင္း၊ လူမႈေရးအဆင္မေျပမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရျခင္းလည္း ေနရာ ေဒသအလိုက္ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားမရွိမျဖစ္ လို အပ္ေနပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာ သည္။

ယင္းအဆုိကို လႊတ္ေတာ္တြင္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
က ကန္႔ကြက္သူမရွိ သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး အဆုိကို ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး အမည္စာရင္းေပးသြင္းၾကရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကေျပာထားသည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments