ယခု ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ဧရာ၀တီ၌ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ၃၂၆ ေဆာင္ တည္ေဆာက္မည္

javascript
ယခု ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၂၆ ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ၃၂၆ ေဆာင္ကို က်ပ္ ၁၁ ဘီလီယံအကုန္အက်ခံကာ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းပညာဦးစီးဌာနမွဴး႐ံုးမွ သတင္းရရွိသည္။

အသစ္တည္ေဆာက္မည့္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားတြင္ မူလ တန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္ တန္းေက်ာင္းအားလံုး ပါ၀င္ၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လုပ္ငန္းတြဲစနစ္ျဖင့္ တင္ဒါ ေခၚယူေနရွိသည္။

ေက်ာင္းတည္ေဆာက္မည့္ တင္ဒါေရြးခ်ယ္ေရးအဖဲြ႕ကအမွတ္ ေပးစနစ္ျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ား ေရြး ခ်ယ္မည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္း ကြၽမ္း က်င္မႈအတြက္ အမွတ္ ၇၀၊ ေစ်း ႏႈန္းသင့္တင့္မႈအတြက္ အမွတ္ ၃၀၊ စုစုေပါင္း အမွတ္ ၁၀၀ ေပး ထားသည္။

‘‘နာမည္ပ်က္ရွိတဲ့ ကုမၸဏီ ေတြရဲဲ႕စာရင္းေတြကို စုေဆာင္း ထားတာရွိပါတယ္။ တင္ဒါစည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကိုတင္ဒါႀကီး ၾကပ္တဲ့အဖြဲ႕က ကုမၸဏီေတြကို ေခၚၿပီး ရွင္းျပမယ္။ စိစစ္မႈေတြကို လည္း တင္ဒါေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕က ေဆာင္ရြက္မွာပါ’’ဟုတိုင္းပညာ ေရးဦးစီးဌာနမွဴး ဦး၀င္းေမာင္က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္မ်ား က ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ကန္ထ႐ိုက္စနစ္ျဖင့္ ေက်ာင္းမ်ား စြာ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးအခ်ိဳ႕ေဒသ မ်ား၌ တည္ေဆာက္ဆဲရပ္တန္႔ခဲ့ျခင္း၊ ကန္ထ႐ိုက္ ရရွိသူမ်ားက အျခားသူတစ္ဦးအား လႊဲေျပာင္း ေဆာက္လုပ္ေစျခင္း၊ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား အသံုးမျပဳ ျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမမီသည့္ ေက်ာင္း မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

‘‘ေတာရြာ တစ္ခုအတြက္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္လာဖို႔ ဆုိတာ အရမ္းခက္ခဲ့တဲ့ကိစၥပါ။ ကုမၸဏီေတြကို ထိုက္သင့္တဲ့ အ ျမတ္အစြန္းလည္း ေပးထားၿပီး သားပါ။ မကိုက္ဘူးဆိုရင္ ေစာ ေစာကတည္းက ေလလံမဆြဲသင့္ ဘူး။ အေဆာက္အအံု ေဆာက္ ေတာ့မွ ေက်းရြာ၊ရပ္ကြက္ေတြက တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ေပါင္းစားတာ မ်ိဳးေတြ မလုပ္သင့္ဘူး’’ဟု သာ ေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ လွည္းေထာက္ကုန္း ေက်းရြာေန ဦးျမင့္စိန္က ေျပာ သည္။၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၌ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အ ထက္တန္းေက်ာင္းေဆာင္ ၄၉၆ ေဆာင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀မႈအရ တည္ေဆာက္မည့္ ေက်ာင္းေဆာင္ ေလ်ာ့က်ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ သိရသည္။


Source: 7DayDaily

Facebook comments