ေက်းရြာ ေျမငွားဂရန္ရရွိသူမ်ား အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးျပဳေစလိုဟု ပဲခူးတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

javascript
ေက်းရြာေျမငွားဂရန္ ရရွိ သူမ်ားအေနျဖင့္ ဂရန္ကိုအရင္း တည္ကာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳေစ လိုေၾကာင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းသိန္းက ေျပာ ၾကားသည္။

ျပည္ခ႐ိုင္ရွိ ေက်းရြာေျခာက္ ရြာမွ ေဒသခံမ်ားအား ရက္တစ္ရာ စီမံခ်က္အတြင္း အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈအျဖစ္ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္က ေျမငွားဂရန္မ်ား ခ် ေပးခဲ့ရာတြင္ ပဲခူးတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ က ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘မိဘျပည္သူမ်ား အေနနဲ႔ ေျမငွားဂရန္ေတြရတဲ့အခါ ကုိယ့္ ေျမေနရာမွာ လြတ္လပ္စြာ၊ လံုၿခံဳ စိတ္ခ်စြာ ေနထိုင္ႏုိင္တယ္၊ ခိုင္ လံုတဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အ ထားေတြရွိလာတဲ့အတြက္ ေပါင္ ႏွံေရာင္းခ်မႈေတြလည္း အ႐ႈပ္အ ရွင္းကင္းစြာ လုပ္လာႏုိင္ၿပီ၊ အဲဒီ မွာ ရရွိလာတဲ့အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ ေတြအေပၚမူတည္ၿပီး ေသာက္ စားသံုးျဖဳန္းတာတို႔၊ ေလာင္းကစား ျပဳလုပ္တာတုိ႔လုပ္လုိက္ရင္ အႏၲရာယ္ မ်ားတာေၾကာင့္ မိသားစု အက်ိဳးစီးပြားတုိးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းေတြမွာ အသံုး ခ်ေစလိုပါတယ္’’ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ က ေျပာသည္။

ေျမငွားဂရန္မ်ား ခ်ထားေပး ရာတြင္ ျပည္ခ႐ုိင္ရွိ သဲကုန္းၿမိဳ႕ နယ္ က်ီးကုန္းေက်းရြာ၊ေရႊေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္၀ိုင္ရြာသစ္ေက်း ရြာ၊ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ ကၽြဲ ေပါက္ပင္ေက်းရြာ၊ ေပါင္းတည္ ၿမိဳ႕နယ္ ဟသၤာကန္ေက်းရြာ၊ ပန္း ေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ကုန္းေက်းရြာႏွင့္ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ ထမၼေကာက္ေက်းရြာရွိ ေနအိမ္ ၄၀၈ အား ေျမငွားဂရန္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ခ႐ိုင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွ သိရသည္။

‘‘ေျမငွားဂရန္ ခ်ထားေပး သည္အထိ ဓာတ္ပံု႐ိုက္တုန္းကပဲ ၅၀၀ က်ပ္ ကုန္ပါတယ္။ ဂရန္က် လာရင္ေတာ့ အခြန္ေဆာင္ရလိမ့္ မယ္။ ဂရန္ကို ဆယ္ႏွစ္သက္တမ္း ေပးထားတယ္။ ကုိယ့္အပိုင္ၿခံ ဧရိယာအတိုင္း လုပ္ေပးတာပါ။ အစိုးရလည္း အခြန္ရသလို ျပည္ သူေတြလည္း ခိုင္လံု စိတ္ခ်စြာ ေရာင္းခ်ႏုိင္၊ လြတ္လပ္စြာေနႏုိင္ တာေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳး ရိွပါတယ္’’ဟု ထမၼေကာက္ေက်း ရြာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေျပာ သည္။

ေျမငွားဂရန္မ်ား ခ်ထားေပးရာတြင္ အစိုးရက စီမံခန္႔ခဲြပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ေျမကိုသာ ဂရန္ထုတ္ေပးခြင့္ရွိၿပီး ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀မ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆုိသည္။

၂၀၁၅ ကလည္း ျပည္ခ႐ိုင္ ေက်းရြာ ေျခာက္ရြာရွိ ေနအိမ္ ၄၈၃ အိမ္အား ေျမငွားဂရန္ထုတ္ ေပးခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ရက္တစ္ရာ စီမံခ်က္ မျပည့္မီ ေျမငွားဂရန္ခ် ထားေပးခဲ့၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ၾကသည့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ျပည္ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။

Source: 7DayDaily

Facebook comments