ေနျပည္ေတာ္တည္ေဆာက္စဥ္ဖယ္ရွားေျပာင္းေရႊ႕ခံရသူူမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ေျမကြက္ေပးအပ္ရန္ စီစဥ္

javascript
ေနျပည္ေတာ္စီမံ ကိန္း တည္ေဆာက္စဥ္က သိမ္း ယူေသာ ေျမယာႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းရ သည့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ ေၾကးမရရွိခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ေျမကြက္အစား ျပန္မရခဲ့သူမ်ားကိုစိစစ္ကာ ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ဟု ေန ျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးက ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ေနျပည္ေတာ္တည္ေဆာက္ေရးကာလမွာ ေက်းရြာေတြ ေရႊ႕ေျပာင္းတဲ့ကာလမွာ၀ိုင္းၿခံ ေျမေတြ ျပန္မရခဲ့တဲ့သူေတြ၊နစ္နာတဲ့သူေတြကို ျပန္လည္ေပးအပ္ မယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖို႔ က်န္ရွိေန တဲ့ ေတာင္သူေတြကိုလည္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖို႔ စိစစ္စီစဥ္ေနတယ္’’ ဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ေျပာ သည္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ရွစ္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လာေရာက္တုိင္ တန္းသည့္စာရင္းအရ သိမ္း ဆည္းခံ လယ္ယာေျမဧက စုစု ေပါင္းခန္႔မွန္းေျခ ရွစ္ေသာင္း ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္စဥ္က သိမ္းဆည္းေျမယာမ်ားအ တြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္ ႏႈန္း ထားမွာနည္းပါး၍ ေျမကြက္ရရွိရန္ ေတာင္းဆိုေနသူမ်ားကိုလည္း လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားလယ္မ်ား သိမ္းဆည္းထားမႈ ဗဟိုစိစစ္ေရး ေကာ္မတီက စိစစ္ၿပီးပါက ခ်မွတ္ ထားသည့္မူမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ ရြက္ေပးမည္ဟု အဆိုပါ စည္ပင္ ေကာ္မတီ၀င္က ေျပာသည္။

ေျမယာျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ က႐ုဏာတရားႏွင့္ တရားမွ် တေရးကို ခ်ိန္ဆၿပီး ေဆာင္ရြက္ပါ ဆုိသည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္က စည္ပင္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၊ ၂၇ ျဖင့္ တရားစဲြ ဆိုခံထားရသည့္ အမႈေျခာက္ ဆယ္ေက်ာ္အနက္ ငါးဆယ္ ေက်ာ္ကို ပယ္ဖ်က္ကာ အမႈ႐ုပ္ သိမ္းေပးထားေၾကာင္း ေနျပည္ ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္ မတီမွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္ တရား႐ံုးမွာ တရားစဲြထားတဲ့ အမႈ ေပါင္း ၆၁ ခုရွိတဲ့ေနရာမွာ ငါးမႈ၊ ေျခာက္မႈေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့ တယ္။ အမႈ႐ုပ္သိမ္းၿပီး တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ် ေထာင္ခ်ျခင္း၊ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ ဒဏ္ေငြေပး ေဆာင္ျခင္းမရွိေသးဘူး’’ဟု ၎ က ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ ေျမ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမယာျပႆနာ မ်ားကိုၾသဂုတ္မွစ၍ ေျခာက္လအတြင္းအၿပီးသတ္ေျဖရွင္းေပး မည္ဟု ပ်ဥ္းမနား ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းစိုး ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္စီမံကိန္းတည္ ေဆာက္ရန္ ေျပာင္းေရႊ႕ရသည့္ လယ္တစ္ဧကလွ်င္က်ပ္ႏွစ္သိန္းမွသံုးသိန္းခဲြအထိ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိ ခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္သူအခ်ိဳ႕ထံမွ သိရသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ ထက္ကလည္း ယင္းေလ်ာ္ေၾကး ႏႈန္းထားျဖင့္သာ ရရွိသျဖင့္ ေလ်ာ္ ေၾကးလက္မခံသည့္ ေတာင္သူ မ်ားရွိေၾကာင္း ၎တုိ႔က ေျပာ သည္။

Source: 7DayDaily

Facebook comments