ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ကိုးဆူေက်းရြာစီမံခ်က္ ေျမငွားဂရန္ေပးအပ္

javascript


ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ခ႐ိုင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ကိုးဆူေက်းရြာအုပ္စု ရန္ကုန္-ပုသိမ္ကားလမ္းအနီးရွိ ကုိးဆူ ေက်းရြာေန ျပည္သူမ်ားအား ပုသိမ္ခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး ဌာနမွ ေျမငွားဂရန္စာခ်ဳပ္ ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္က ကိုးဆူေက်းရြာ ရတနာပံု ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း၌ က်င္းပခဲ့သည္။


ေရွးဦးစြာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး ဦးေဇာ္မင္းထြန္းက အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလိႈင္ထြန္းက ေက်းရြာေျမငွားဂရန္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာ ကုိးဆူေက်းရြာ ေျမဧက ၉ ဒသမ ၅ဝ ေပၚရွိ အိမ္ေျခ ၇၈ လံုးကို လယ္ယာဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ မ်ားႏွင့့္ လမ္းမႀကီးဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းမႈ ကင္းလြတ္ျခင္း၊ ကန္႔ကြက္မႈမရွိ၊ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေသာအိမ္ၿခံေျမ ၂၇ လံုးအား အႀကိမ္ႀကိမ္စစ္ေဆးၿပီးမွ တာဝန္ရွိသူတို႔က ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ယခုလို ေျမငွားဂရန္စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ား ကို ေက်းရြာျပည္သူမ်ား လက္ဝယ္ အေရာက္ ေပးအပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။


Source: MOI Webportal Myanmar

Facebook comments