မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံုအသစ္ မၾကာမီတည္ေဆာက္မည္

javascript
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုသစ္ ကို ေနရာအသစ္တြင္ ယခုႏွစ္ အတြင္း စတင္တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

‘‘ဒီႏွစ္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာ ႏွစ္မွာ က်ပ္သန္းတစ္ေထာင္ (ဘတ္ဂ်က္)က်ပါတယ္။ တိုင္းအ စိုးရကလည္း ေျမေနရာစီစဥ္ေပး ေနၿပီျဖစ္ေတာ့ ယခုႏွစ္အတြင္းမွာ စတင္ တည္ေဆာက္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ မ်ိဳးဝင္းက ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္တည္ေဆာက္ ေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ကိုလည္း တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ေဆာက္လုပ္ ေရးဝန္ႀကီးအပါအဝင္ ဌာနဆိုင္ ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ တိုင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္မွ လႊတ္ေတာ္ဒုတိ ယဥကၠ႒၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားျဖင့္ ယာယီဖြဲ႕စည္းထား ၿပီးျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တည္ ေဆာက္မည့္ ေျမေနရာကို တုိင္း အစိုးရအဖြဲ႕ထံမွ အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိပါက ေကာ္မတီတစ္ရပ္အ တည္ျပဳဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေန မ်ိဳးေက်ာ္က ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္တည္ေဆာက္ မည့္ ေျမေနရာကို မေကြးၿမိဳ႕ ေလ့က်င့္ေရးေဂါက္ကြင္းအတြင္း ရွိ ေျမ ၇ ဒသမ ၄၈ ဧကကို တိုင္းအစိုးရက သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး လိုအပ္ေသာ ေျမစာရင္းပံုစံမ်ား၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒က ေျပာသည္။ ယခုႏွစ္လာမည့္ ေလးလခန္႔ အတြင္း လုပ္ငန္းစတင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ မေကြးတိုင္းေဒ သႀကီးလႊတ္ေတာ္သည္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္းအတြင္း တည္ရွိေန သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး က်င္းပစဥ္ကပင္ လႊတ္ေတာ္အ စည္းအေဝးက်င္းပရာ ခန္းမေနရာ က်ဥ္းသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပ ခ်က္ျဖင့္ အစည္းအေဝးက်င္းပေန စဥ္ သတင္းမီဒီယာမ်ားဝင္ေရာက္ သတင္းရယူခြင့္ ကန္႔သတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

Source: 7DayDaily

Facebook comments