မႏၲေလးတြင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ကုန္းေဘာင္ျပတုိက္စီမံကိန္းကို ရပ္ဆုိင္းၿပီး အျခားစီမံကိန္း ေျပာင္းလဲမည္

javascript
မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာ စည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မႏၲေလးကုန္း ေဘာင္ျပတုိက္ စီမံကိန္းတည္ ေဆာက္မႈကို ရပ္ဆုိင္းၿပီးၿမိဳ႕လူထုအတြက္ ပိုမိုအက်ဳိးရွိေစမည့္ အျခားစီမံကိန္းတစ္ခု ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ မည္ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေဒါက္တာရဲလြင္က ေျပာသည္။

ကုန္းေဘာင္ျပတုိက္ဟူသည့္ အမည္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိ သကဲ့သို႔ ျပတုိက္အတြင္းထားရွိရန္ ပစၥည္းမရွိသျဖင့္ ျပတုိက္အစား အျခားစီမံကိန္းတစ္ခု ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္ရန္ ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူ မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းထားသည္ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ေျပာသည္။

‘‘ေနရာကေတာ္ေတာ္ ေကာင္းေနတယ္။ ျပတုိက္မဟုတ္ ဘဲ မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြက္ အက်ဳိးရွိ မယ့္ တျခားလုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္ဖို႔ ရွိပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာရဲလြင္က ေျပာသည္။

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕ သစ္(၂)ရပ္ကြက္၊ ၇၃ လမ္းအ ေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ ေျမဧရိယာ ၁၁ ဒသမ ၇၅ ဧကေပၚတြင္ မႏၲေလးကုန္းေဘာင္ျပတုိက္ တည္ေဆာက္ရန္ ခ်မ္းဟိန္းကုမၸဏီကို ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၂၂ ရက္၌ စည္ပင္သာယာက ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကုန္းေဘာင္ျပတုိက္ကို ေျမငါးဧကေက်ာ္ေပၚတြင္ တည္ ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိသည့္ ေျမေနရာမ်ားကုိ ကုမၸဏီက ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္ ဟိုတယ္ ႏွင့္ ႐ုံးအေဆာက္အအုံမ်ား တည္ ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ကာ လက္ရွိတြင္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းၿပီးအျခား စီမံကိန္းမ်ား ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ မည္ဟု ခ်မ္းဟိန္းကုမၸဏီ တာ၀န္ ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

‘‘ကုန္းေဘာင္ျပတုိက္ စီမံ ကိန္းရပ္လုိက္မယ္ေပါ့။ ေျမဧရိ ယာကေတာ့ အရင္အတုိင္းပဲ။ အေဆာက္အအုံေတြကေတာ့ ေျပာင္းသြားမွာေပါ့’’ဟု ခ်မ္းဟိန္း ကုမၸဏီျပန္ၾကားေရးႏွင့္ မွတ္တမ္း ဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာ ၾကားသည္။

ကုန္းေဘာင္ျပတုိက္စီမံကိန္း ရပ္နားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စီမံ ကိန္းေျမေနရာကုိ ၎တို႔ကုမၸ ဏီကပင္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရၿပီး ျပတုိက္အေဆာက္အအုံအစားတုိက္ခန္း၊ အိမ္ရာစသည္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ဖြယ္ရွိ သည္ဟု ၎ကဆုိသည္။ စီမံကိန္း ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္၍ စာခ်ဳပ္ျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆုိမည္ဟု စည္ပင္သာယာႏွင့္ ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူ မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

စည္ပင္သာယာအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕လူထုအတြက္ အက်ဳိးမ်ားစြာမရွိႏုိင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္း ေစျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕လူထုအတြက္ ပိုမို အက်ဳိးရွိေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ားအ ျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ေစျခင္းမ်ားကို ေကာ္မတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေဒါက္တာရဲလြင္က ေျပာသည္။

Source: 7DayDaily

Facebook comments