အထပ္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ေ၀ဖန္သံမ်ားထြက္လာ

javascript
အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား အထပ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေဆာက္လုပ္သြားရန္
 ၫႊန္ၾကားခ်က္လြန္ခဲ့ေသာရက္သတၱပတ္က ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီးေနာက္
 ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား ေ၀ဖန္သံမ်ားထြက္ေပၚလာသည္။

အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္မႈစိစစ္ေရးေကာ္မတီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ
 အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ား ျပန္လည္ စိစစ္မႈအရ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ရၿပီး
 အေဆာက္အအံု ၆၄ လံုးကိုလြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္က စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အနက္မွ
 အေဆာက္အအံု ၁၂ လံုး ကိုအထပ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ကို ပံုစံေျပာင္းလဲရန္ ယခုလ ၁၂ ရက္က ၫႊန္ ၾကားခဲ့သည္။

စီမံကိန္းမ်ားမွာ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္က ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ က်ထားခဲ့ၿပီး 
တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားမွာလည္း အတန္အသင့္ ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္သည္။
 အေဆာက္အအံုမ်ား၏ အခန္းတခ်ဳိ႕ကို ႀကိဳပြိဳင့္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ထားၿပီးျဖစ္သည့္
 အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမည္ ဆိုလွ်င္၀ယ္ယူသူမ်ားဘက္မွ တရားစဲြျခင္း၊
 နစ္နာေၾကးေတာင္းခံျခင္းမ်ား ေပၚေပါက္ လာႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အသနားခံစာ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

"ေရာင္းထားတာ အခန္းေတာ္ေတာ္မ်ား ပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာ သိန္းေပါင္း ခုနစ္ေသာင္း၊
ရွစ္ေသာင္းေလာက္ထိ ၀င္သြားၿပီ။ ဘဏ္ ကလည္း ပိုက္ဆံေတြ ပါတယ္။
 သူတို႔ကရပ္ထားခိုင္းတယ္။ အစိုးရက အခုအတိုင္း ဆက္မလုပ္နဲ႔ဆိုရင္
 ဘဏ္အေႂကြးေတြလည္းမဆပ္ႏိုင္ဘဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘ၀ပ်က္႐ံုပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္"ဟု
 ျပည့္စံု၀င္းႏိုင္ ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦး၀င္းႏိုင္က ေျပာသည္။

အခန္းမ်ားကို ဘဏ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ အရစ္က်ေငြသြင္းစနစ္ျဖင့္ စတင္ေဆာက္
လုပ္စဥ္ကပင္ေရာင္းခ်ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္အတြင္း
 ေဆာက္ လုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္းယခုစစ္ေဆးမႈ အေျဖအရ အေဆာက္အအံုမ်ားမွ
 လမ္း အက်ယ္၊ ကားပါကင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္း၊ ေရႊတိဂံု ကန္႔သတ္နယ္ေျမ
 အတြင္းပါ၀င္ေနျခင္း၊ အေဆာက္အအံုတစ္ခု ႏွင့္တစ္ခုၾကား ေနရာခ်န္တြက္ခ်က္မႈမ်
း မွားယြင္းျခင္း စသည္တို႔ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

အေဆာက္အအံုအခ်ဳိ႕ကို အထပ္မ်ားေလွ်ာ့ခ် ရန္ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ကို လက္ရွိအထပ္တြင္ပင္ ရပ္တန္႔ရန္
ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ အလံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ၂၇ ထပ္
အေဆာက္ အအံုစီမံကိန္းကို တာ၀န္ယူလုပ္ကိုင္ေနသူ ဦးသန္းႏုိင္က ယခင္အစိုးရလက္ထက္က
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိမူႏွင့္ ခ်ိန္ညႇိစစ္ေဆးရာတြင္ ကိုက္ညီမႈမရွိႏုိင္ေၾကာင္း
ေျပာသည္။

"အခုသူတို႔ထုတ္တဲ့ ေၾကညာခ်က္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ကပဲ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ၿပီ
း ေဆာက္တဲ့ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ကေတာ့ ႀကိဳပြိဳင့္ေရာင္းထားတ
ာ မရွိေပမဲ့ အက်ဳိးတူ ေျမစိုက္တဲ့အိမ္ရွင္ကေတာ့ သူရတဲ့ အခန္းေတြ
 ႀကိဳပြိဳင့္ေရာင္းထားၿပီးၿပီ။ ႀကိဳပြိဳင့္ ျပႆနာကို အစိုးရရွင္းေပးဖို႔
လိုအပ္လာၿပီ။ ႏိုင္ငံတကာမွာ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးက်၊ ဘဏ္ ေတြၿပိဳကြဲတာဟာ
အိမ္ျခံေျမေဆာက္လုပ္ေရး ေဈးကြက္ ၿပိဳကြဲခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္သာဓကေတြ အမ်ားႀကီးပဲ"ဟု
 ၎က ေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္းတြင္ ဗဟို
အလုပ္အမႈေဆာင္ အျဖစ္တာ၀န္ယူထားၿပီး၊ MKT ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္
 ဦးမ်ဳိးျမင့္ကႀကိဳပြိဳင့္ ၀ယ္ယူသူႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအၾက
း အ႐ႈပ္အရွင္းမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္းေျပာသည္။ "အစိုးရေျပာင္းတိုင္း မူ၀ါဒေတြ
 ခဏခဏ ေျပာင္းၿပီး အေဆာက္အအံုေတြဖ်က္လိုက္ ျပင္လိုက္လုပ္ေနရရင္
 အလုပ္ျဖစ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး"ဟု ၎ကေျပာသည္ ။

I-Green ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္က နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား အတြက္
အစိုးရအဖြဲ႕ကို တင္ျပရန္ရွိေသာ္ လည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေျခ အေနကို
မခန္႔မွန္းႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ အာရွေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အေထြ ေထြမန္ေနဂ်ာ
ဦးရန္ေအာင္ကလည္း လုပ္ ငန္းမ်ား အေကာင္ထည္ေဖာ္ေနခ်ိန္တြင္ အထပ္အေရအတြက္
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေစေၾကာင္း ေျပာသည္။ 

"အေဆာက္အအံုတစ္ခုရဲ႕ေဖာင္ေဒးရွင္း တည္ေဆာက္စရိတ္က ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးရဲ႕
 ေလးပံုတစ္ပံုေလာက္ထိ ကုန္က်ပါတယ္။ ေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ ေဆာက္ၿပီးမွ တည္ေဆာက္ရမယ့္
 အထပ္ အေရအတြက္ကုိသိသိသာသာေလွ်ာ့ခ် ခံရရင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္အတြက္ နစ္နာပါတယ္။
ႀကိဳပြိဳင့္တိုက္ခန္းေတြ ေရာင္းၿပီးၿပီဆိုရင္ ပိုေတာင္႐ႈပ္ကုန္မွာပါ"ဟု ဦးရန္ေအာင္ကေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ တည္ေဆာက္ခြင့္ေပးၿပီးေသာ အထပ္ျမင့္မ်ားကုိ ေဆာက္လုပ္ေနခ်ိန္တြင္
ျပန္ေလွ်ာ့ခ်ေစျခင္းသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ စီမံကိန္းမ်ား လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ေနသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္
ေနာက္ထပ္စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္ရန္ အဟန္႔အတား တစ္ခု
ျဖစ္သြားေစႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ 

"ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းေတြကုိ တကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာက္ေနခ်ိန္မွာမွ
 အထပ္အေရအတြက္ ေလွ်ာ့လိုက္ေတာ့ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူေတြနဲ႔ စီမံကိန္းအႀကီးစားမ်ား အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေနသူေတြအတြက္ ေနာက္ထပ္ စီမံကိန္းေတြ ထပ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အဟန္႔ အတားျဖစ္သြားေစႏုိင္ပါတယ္။
ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပိုမို၀င္ေရာက္ေစဖို႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကလည္း
အဓိက က်ပါတယ္"ဟု ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု မ်ားကို အထပ္အေရအတြက္ သိသိသာသာ
ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္းအေပၚ အစိုးရဘက္မွ စီမံ ကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားႏွင့္
ျပန္လည္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ယံုၾကည္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

"အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာင္စီနဲ႔ တိုင္း
ေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးကုိယ္တိုင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္းမွာ တိုက္အျမင့္ေတြခ်ည္း စုျပံဳေဆာက္
လုပ္ေနျခင္းထက္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ဖို႔ သြားလာရလြယ္ကူဖို႔ တခ်ဳိ႕အထပ္ျမင့္စီမံ
ကိန္းေတြကို အထပ္အေရအတြက္ေလွ်ာ့ခ် တာမ်ဳိးကို ႏွစ္သက္ေပမဲ့ ခြင့္ျပဳၿပီးသား
စီမံကိန္းေတြအတြက္ေတာ့ အစိုးရသေဘာ တစ္ခုတည္းနဲ႔ပဲ အထပ္အေရအတြက္ေလွ်ာ့
ခ်တာမ်ဳိးမျဖစ္သင့္ဘဲ စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္သူနဲ႔ ျပန္လည္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္
ရြက္ေပးမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ခြင့္ျပဳထား ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိေဆာက္လုပ္ေနသည့္
အထပ္ျမင့္စီမံကိန္းမ်ားကို ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳထား ျခင္း ရွိမရွိ ျပန္
လည္စိစစ္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္း မ်ား ရပ္ဆိုင္းထားမႈမွာ ႏွစ္လခန္႔ၾကာျမင့္ လာၿပီျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ ျပန္လည္
စိစစ္ရန္ အဆိုတင္သြင္းမႈကို ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္
အတည္ျပဳခဲ့ ရာတြင္ ယင္းကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕ အေဆာက္အအံုစိစစ္ေရးေကာ္ မတီ၏ ေျပာေရး
ဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲမင္းဦးက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ယခင္ခြင့္ျပဳမႈမ်ားမွာ အဆိုပါအခ်ိန္က လုပ္ထံုလုပ္နည္းအတိုင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ၎က
ေျပာသည္။ "အခုေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္က ၿမိဳ႕ျပအဂၤါ ရပ္ပံုစံမေပါက္ေတာ့တဲ့အျပင္ အထပ္ျမင့္
ေတြကလည္း ရပ္ကြက္တိုင္းမွာ ေဆာက္ခ်င္ သလို ေဆာက္လာတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ဒီထက္
ပိုေကာင္းတဲ့ ၿမိဳ႕ျဖစ္ေစခ်င္လို႔ ျပန္ စိစစ္တဲ့သေဘာပါ။ ေရွးလူေတြ အမွားလုပ္ခဲ့ တာမဟုတ္သလို၊
လုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း အမွားလုပ္ခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ လႊတ္ေတာ္ အဆိုလည္းရွိလို႔ ကြ်န္ေတာ္
တို႔လုပ္ရတာ ျဖစ္တယ္။ ထိခိုက္နစ္နာမႈေတာ့ ရွိႏိုင္တယ္၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိတဲ့
အေၾကာင္းကို အစိုးရအဖြဲ႕ကို တင္ျပခြင့္ရွိတယ္။ အစိုးရကေတာ့ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈကို မွတ္တမ္းတင္ေပး
မယ္။ ဘယ္လို ျပန္လုပ္ေပး မလဲေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကပဲ စဥ္းစားလိမ့္မယ္"ဟု
၎က ေျပာသည္။

Source: Myanmar Times

Facebook comments