ရပ္နားထားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္ လုပ္ခလစာေပးရန္ ခက္ခဲ

javascript
အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔ေနသည္မွာ
ႏွစ္လခန္႔ ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ေရရွည္လုပ္ခ
လစာေပးရန္ အခက္အခဲရွိလာကာ အလုပ္သစ္ရွာေဖြရန္ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုစီမံကိန္းမ်ား မွာ သာမန္အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္သည့္
နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ အဆင့္ျမင့္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ေရးနည္းပညာမ်ား
အသံုးျပဳထားသည္။ ျပည္ပမွ ကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္အမ်ားအျပားကို ေခၚယူငွားရမ္း ထားသလို
လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုလွ်င္ ျပည္တြင္း အလုပ္သမားအင္အား ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ အင္အားသံုး
ေဆာက္လုပ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

အလံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၂၇ ထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုတစ္ခုကို တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ေနသူ
တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးသန္းႏုိင္က ယာယီရပ္နား ထားခ်ိန္အတြင္း အလုပ္သမားမ်ားကို
လစာ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေရရွည္အတြက္ အဆင္ မေျပေတာ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"၀န္ထမ္းစရိတ္က ျပည္တြင္းက လူေတြ ေကာ၊ ျပည္ပက ငွားထားတဲ့ ပညာရွင္ေတြပါ
ေပါင္းလိုက္ရင္ တစ္လကို က်ပ္သိန္း ၁,၀၀၀ ေလာက္ ရွင္းေနရတယ္။ ခုလုပ္ငန္းေတြ
နားထားေပမဲ့လည္း လစာေတာ့ ေပးၿပီး ထိန္းထားတယ္။ ဒါေတာင္ ဘဏ္တိုးေတြ မပါေသးဘူး။
"အခု ကြ်န္ေတာ့္ပေရာဂ်က္က ေဖာင္ေဒး ရွင္းတူးတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ အလုပ္သမား ၃၀၀ ေလာက္
သံုးထားရတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြ၊ မွီခိုသူ မိသားစုေတြရဲ႕ စား၀တ္ေနေရးအရ အတတ္ႏိုင္ဆံုးေတာ့
ၾကည့္ေပးထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရရွည္မလြယ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ တစ္လ အတြင္း အလုပ္အသစ္ရွာဖို႔
ေျပာထားတယ္ ။ သူတို႔လည္း ဆိုဒ္ေတြက ရပ္ထားေတာ့ အလုပ္ရွာရေတာ့ ခက္လိမ့္မယ္၊
မတတ္ႏိုင္ ေတာ့ဘူး"ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္ လည္း အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ေနမႈ
မ်ားမွာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးရန္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္
သာယာေရးေကာ္မတီက ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလလယ္အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားရန္
အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့သည္။ 

အၿပီးသတ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရ အေဆာက္အအံု ၆၄ လံုးႏွင့္
'မူ'အားျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အေဆာက္အအံု ၁၂၀ ေက်ာ္ တို႔ ရပ္နားမႈမွာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ
ႏွစ္လခန္႔ ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္သည္။ ဇြန္လကုန္ပိုင္းမွ စတင္ကာ အေဆာက္အအံု ၁၂ လံုးကို
ပထမဆံုးစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ယခင္ရက္သတၱပတ္ က အေျဖထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ္လည္း
ဆက္လက္စစ္ေဆးရန္ အေဆာက္အအံုမ်ားစြာ က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္း
အေဆာက္အအံုစီမံ ကိန္းေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ကို တာ၀န္ယူေဆာက္ လုပ္ေနသည့္ MKT Construction
၏ အုပ္ ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးမ်ဳိးျမင့္ကမူ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္
ရွားပါးသည့္ ကြ်မ္းက်င္ပညာမ်ားကို ထိန္း ထားႏုိင္ရန္ အလုပ္ရပ္နားထားေသာ္လည္း
လစာေပးေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"တခ်ဳိ႕အလုပ္သမားေတြကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ၿပီး ေခၚထားတာရွိေပမဲ့ အခုခ်ိန္က ေဆာက္လုပ္ေရးေတြ
ရပ္ေနေတာ့ သူတို႔ေတြ တျခားအလုပ္ကို ေျပာင္းမယ္ဆိုလည္း ေျပာင္းခြင့္ေပးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတာင့္ခံ
 ႏိုင္သေလာက္ လစာေပးထားတယ္။ ပညာ ရွင္ပိုင္းက်ေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ အထပ္ျမင့္
လုပ္ႏိုင္တဲ့လူေတြက ရွားတယ္။ သူတို႔ကို မျဖစ္မေန ထိန္းထားရတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ၊
အလုပ္သမားေတြကို အလုပ္ မရွိဘဲ လစာေပးထားရတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ အေနနဲ႔ေတာ့ သူမ်ားထက္
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနသလို တျခား လုပ္ငန္းေတြလည္း ရွိတဲ့အတြက္ အလြန္ဆံုး
 ေတာင့္ခံႏိုင္ရင္ ေျခာက္လေလာက္ပဲရမယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုစီမံကိန္းႀကီး မ်ားတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါ၀င္ေသာ ေရ၊ မီး၊
ေႂကြျပား၊ ပိုင္တိုင္စိုက္ထူျခင္း စသည္တို႔ အတြက္ ကန္ထ႐ုိက္တာကုမၸဏီငယ္မ်ားကို
ငွားရမ္းအပ္ႏွံသလို လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက တိုက္႐ုိက္ႀကီးၾကပ္ လုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ားလည္း ရွိ
သည္။ "ကြ်န္ေတာ္တို႔က အရင္အစိုးရ စံႏႈန္း ေတြအရ အဆင့္ဆင့္ေထာက္ခံခ်က္ေတြနဲ႔
ေဆာက္ခဲ့တာပါ။ အလုပ္သမားေတြကို သံုးလ စာအထိေတာ့ လစာေပးထားမယ္၊ သံုးလ
ေက်ာ္ရင္ေတာ့ မေပးႏိုင္ဘူး။ သူတို႔အလုပ္ သစ္ရွာဖို႔က မိုးတြင္းျဖစ္ေနတာရယ္၊ ဆိုဒ္ ေတြက
ရပ္ေနေတာ့ သူတို႔လည္း ခက္ခဲလိမ့္ မယ္၊ သူတို႔ကိုလည္း ေျပာထား ဆိုထားၿပီးပါၿပီ"ဟု
I-Green Construction ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းထားမႈေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား
၊အလုပ္သမားမ်ား စသည့္အဖဲြ႕ အစည္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ား၏ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား
အတြက္စာရင္းျပဳစုကာရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၊
ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔
တင္ျပေဆြးေႏြး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္ လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အသင္းနာယက၊ ေဇကမၻာကုမၸဏီလီမိတက္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာခင္ေရႊက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို
ေျပာသည္။

"စစ္ၿပီးတဲ့ ၁၂ လံုးကို အထပ္ေတြေလွ်ာ့ လိုက္တယ္လို႔ သိရတယ္။ က်န္တဲ့အလံုးေတြလည္း
အလားအလာေကာင္းမွာ မဟုတ္ဘူး။ အထပ္ျမင့္ေဆာက္ဖုိ႔ ေဖာင္ေဒးရွင္းတူးထား ရတဲ့
ကုန္က်စရိတ္ေတြကလည္း မနည္းဘူး။ ႀကိဳပိြဳင့္ေရာင္းထားတာေတြလည္း ရွိၾကတယ္။ အားလံုး
နစ္နာတယ္။ အဓိကျပႆနာက အလုပ္သမားေတြ မၾကာခင္မွာ အလုပ္ လက္မဲ့ျဖစ္မယ့္ ျပႆနာေတြ
ကလည္း အမ်ား ႀကီး ျဖစ္လာေတာ့မယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အစည္းအေ၀းလုပ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ့္ဆီ
တင္ျပဖို႔ ေျပာထားပါတယ္။ အားလံုးအဆင္ေျပဖို႔ ႀကိဳးစားၾကည့္ဦးမယ္။ အဓိကကေတာ့ အလုပ္
သမားေတြ အလုပ္လက္မဲ့မျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

Source: Myanmar Times

Facebook comments