ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမမ်ား ေလ်ာ္ေၾကးရေရး ေျခာက္လအတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္မည္ဟုဆို

javascript
ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမမ်ားေလ်ာ္ ေၾကးရရွိေရး ေျခာက္လအတြင္း အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းစိုးေအာင္က ေျပာသည္။ 

‘‘ေနျပည္ေတာ္ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္စ လံုးက သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမစာ ရင္းေတြ လုပ္ေနတယ္။ ျပန္လည္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႕ေနပါ ၿပီ။ ေျခာက္လအတြင္းကို ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မွာပါ’’ဟု ဦး သန္းစိုးေအာင္က ေျပာသည္။ 

သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမမ်ား ကို စိစစ္ရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ ရာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ၊ ခ႐ိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္၊ရပ္ေက်းအဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူ မ်ားအေနျဖင့္ ၾသဂုတ္အတြင္းမွ စတင္၍ ၎တို႔နစ္နာမႈမ်ားကိုသက္ဆုိင္ရာရပ္ေက်း ေကာ္မတီအဖြဲ႕မ်ားထံ တင္ျပႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ 

‘‘သိမ္းဆည္းခံထားရတဲ့၊ နစ္နာထားရတဲ့ ေတာင္သူေတြကေန ရပ္ေက်းကို တင္ရမယ္။ ရပ္ေက်း ကေန ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ကေန ခ႐ိုင္ကိုတင္မယ္။ ခ႐ိုင္က စစ္ၿပီးတာနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီကို တင္ မယ္။ ေကာင္စီကေန ဒုသမၼတ ဦးေဆာင္တဲ့ သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟို ေကာ္မတီကေန အၿပီးသတ္စစ္ေဆးၿပီးတာနဲ႔ ၿပီးပါၿပီ’’ဟု ဦးသန္းစိုးေအာင္က ေျပာသည္။ 

ေနျပည္ေတာ္ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္အ တြင္း ယခင္က လာေရာက္တုိင္ တန္းထားသည့္ စာရင္းဇယားမ်ား အရ သိမ္းဆည္္းခံလယ္ယာေျမ ဧကေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိ သည္ဟု ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေဟာင္း ဦးမင္းသူထံမွ သိရသည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments