ၿမိတ္ကြ်န္းစုတြင္ အပန္းေျဖစခန္းတည္ေဆာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေန

javascript

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ကြ်န္းစုရွိ ေစာမြန္လွကြ်န္းႏွင့္ ကြမ္းသီးကြ်န္းမ်ားေပၚတြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၉,၀၀၀ နီးပါး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ၍ အပန္းေျဖစခန္း တည္ေဆာက္ရန္  ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။ "ဒီေဒသမွာ အရမ္းလွၿပီး အသုံးမျပဳရ ေသးတဲ့ ကြ်န္းေပါင္း ၈၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ အပန္းေျဖစရာေနရာအျဖစ္ ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ထားတာ မရွိေသးေတာ့ ခရီးသြားေတြကို  မဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ခုလုိေဆာက္ဖုိ႔ စီစဥ္ခဲ့တာပါ" ဟု ၿမိတ္

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၏  စီမံကိန္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္ခ်ိန္က ေျပာသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕အနီးရွိ ေစာမြန္လွကြ်န္းႏွင့္ ကြမ္းသီးကြ်န္းမ်ားေပၚတြင္ အပန္းေျဖစခန္းတည္ေဆာက္ရန္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္ကတည္းက စတင္ျပင္ဆင္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေစာမြန္လွ ကြ်န္းေပၚတြင္  က်ပ္သန္းေပါင္း ၄,၃၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ကြမ္းသီးကြ်န္းေပၚတြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄,၆၀၀ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၍ အပန္းေျဖစခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ကို တင္ျပထားသည္ဟု လည္း ျမန္မာတိုင္း(မ္)ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ေျပာၾကားသြားသည္။ "ေစာမြန္လွကြ်န္းမွာ အပန္းေျဖစခန္းေဆာက္ဖုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ကို ေလွ်ာက္ထားခဲ့တာ စက္တင္ဘာလက ပထမ အဆင့္အတြက္ အစစ္ေဆးခံခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ေနာက္သုံးလအတြင္း အၿပီး သတ္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရၿပီး စီမံကိန္းစတင္ႏိုင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္" ဟု

 ဦးေအာင္ခ်ိန္က ေျပာသည္။ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ သေဘၤာခရီးစဥ္ သုံးနာရီ အကြာ အေ၀းရွိ ေစာမြန္လွကြ်န္းေပၚတြင္ ပထမ အဆင့္က ဘန္ဂလုိအလုံး ၂၀ ကို သုံးႏွစ္အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ရာ "ေစာမြန္လွကြ်န္းက စုစုေပါင္း ၁,၆၆၁ ဧက ရွိတယ္။ စီမံကိန္း ပထမအဆင့္က ဧက ၂၀ ကို စလုပ္မယ္၊ ဒုတိယ အဆင့္ကေတာ့ ၂၉ ဧက ဆက္လုပ္သြားမယ္" ဟု ဦးေအာင္ခ်ိန္က ေျပာသည္။ အဆုိပါကြ်န္း

မ်ားေပၚတြင္ အပန္းေျဖစခန္းတည္ေဆာက္ရန္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ ထံက ႏွစ္ရွည္ ငွားရမ္းျခင္းျဖစ္ၿပီး တရား၀င္ငွားရမ္းခမွာ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ ၂၀,၀၀၀ ႏႈန္း ျဖစ္ေသာ္လည္း စီမံကိန္းျပင္ပေျမေနရာ မ်ားပါ ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္သျဖင့္ 

အဆုိပါ ႏႈန္းထက္ ေလ်ာ့နည္း မည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ကြ်န္းမ်ားငွားရမ္းခသည္ ပထမ ၁၀ ႏွစ္ၿပီးပါက ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေဈးတက္မည္ျဖစ္ၿပီးႏွ စ္ ၅၀ ျပည့္ေျမာက္ခ်ိန္တြင္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ တုိးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေစာမြန္

လွကြ်န္းေပၚတြင္ စီမံကိန္းပထမ အဆင့္ စတင္ရန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္  ရရွိထားေသာ္လည္း စီမံကိန္း ဒုတိယအဆင့္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခ်ိန္မွာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

"စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ဒီဇုိင္းလည္း ဆြဲၿပီး ၿပီ။ လက္ရွိမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေစာင့္ေနတဲ့အေနအထားျဖစ္ပါတယ္" ဦးေအာင္ခ်ိန္က ေျပာသည္။ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ  သေဘၤာခရီးစဥ္ တစ္နာရီခြဲအကြာအေ၀းရွိ ကြမ္းသီးကြ်န္း

သည္ စုစုေပါင္း ၄,၂၇၂ ဧက  အက်ယ္အ၀န္းရွိၿပီး အဆုိပါ ကြ်န္းေပၚတြင္ ပထမအဆင့္ ဧက ၂၀ တြင္ ဗီလာပုံစံ အေဆာက္ အအုံအလုံး ၃၀ တည္ ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆုိပါ ကြ်န္းေပၚတြင္ အပန္းေျဖစခန္း တည္ေဆာက္ ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သုိ႔ တင္ျပထားျခင္း မရွိေသးဟု လည္း ၎က ေျပာသည္။

ၿမိတ္ကြ်န္းစုရွိ အဆုိပါကြ်န္းမ်ားေပၚတြင္ အပန္းေျဖစခန္း တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း ကို ၿမိတ္အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီႏွင့္ ေရႊလင္းအိမ္ကုမၸဏီတုိ႔ အက်ဳိးတူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကုိင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါကြ်န္းမ်ားေပၚတြင္ အပန္းေျဖစခန္းတည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေန သည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ၿမိတ္ကြ်န္းစု သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားခရီးသည္မ်ား သြားလာခြင့္ကို  သက္ဆုိင္ရာက တားျမစ္ထားသည့္အတြက္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၾကန္႔ၾကာ
ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသက္စုိးက ေျပာသည္။

ၿမိတ္ကြ်န္းစုကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထင္ ကရ ခရီးသြားေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ပုဂံႏွင့္ အင္းေလးကဲ့သို႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္လာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ္လည္း ကြ်န္းအမ်ားစုမွာ အပန္းေျဖ စခန္း တည္ ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်လ်က္ရွိသည္။ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး  ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ၿမိတ္တြင္ ဟုိတယ္ ငါးလုံးသာရွိၿပီး အျခားမုိတယ္မ်ားအပါအ၀င္ 
စုစုေပါင္း တည္းခုိႏိုင္သည့္ အခန္းေပါင္း ၁၉၆ ခန္းသာ ရွိသည္သည္။ "ကြ်န္း (ၿမိတ္ကြ်န္းစု) ေတြကို ႏိုင္ငံျခား ခရီးသည္ေတြ သြားခြင့္ျပဳလုိက္တာ တစ္လေ က်ာ္ေလာက္ပဲ ရွိေသးတယ္။ ခုအပန္းေျဖ စခန္းတည္ေဆာက္မယ့္ ကြ်န္းႏွစ္ကြ်န္းက

လည္း အဓိကအားျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသည္ေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ကြ်န္းကိုဧည့္သည္ေတြ သြားလာေရးအတြက္ေတာ့ စဥ္းစားဆဲျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဦးေအာင္ခ်ိန္က ေျပာသည္။


Source : http://myanmar.mmtimes.com/

Facebook comments