သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ လယ္သမားမ်ားျပန္လည္ရရွိေရး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေန

javascript
လယ္သမားမ်ားသည္ တုိင္းျပည္၏ အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္၍ လယ္သမားမ်ား ၏ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး အစုိးရက ဦးစားေပးအထူးတာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာ ၾကားသည္။

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး မတၱ ရာၿမိဳ႕နယ္ ေရနံ႔သာေက်းရြာအုပ္ စု အနာႀကီးေရာဂါကုေဆး႐ုံအ တြက္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သိမ္းယူထားၿပီး ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ သည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ ယာယီလုပ္ပုိင္ခြင့္လက္မွတ္ ပုံစံ (၃)လဲႊအပ္ပဲြကို ဇူလုိင္ ၉ ရက္က မတၱရာၿမိဳ႕ ဘုရင့္ေနာင္ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ဒုသမၼတဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူက ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘လယ္သမားေတြအတြက္ လယ္ယာေျမဟာ အသက္ေသြး ေၾကာျဖစ္သလို ကြၽန္ေတာ္တို႔လို စိုက္ပ်ဳိးေရးႏုိင္ငံအတြက္ လယ္ သမားေတြဟာ အသက္ေသြး ေၾကာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လယ္သမားေတြအတြက္ အသက္ တမွ်အေရးႀကီးလွတဲ့ လယ္ယာ ေျမေတြ ျပန္လည္ရရွိဖုိ႔ကို ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔အစိုးရအေနနဲ႔ ဦးစားေပး အထူးတာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္ မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္’’ဟု ဒုသမၼတက ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံတစ္၀န္း လယ္ယာေျမ ကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္ အထား၊ ပို္င္ဆုိင္မႈအျငင္းပြားမႈ ကိစၥမ်ား ႐ႈပ္ေထြးလြန္းသည့္အ တြက္ က႐ုဏာႏွင့္ယွဥ္၍သာ တရားမွ်တမႈ အတတ္ႏုိင္ဆုံးရရွိေအာင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ဆုိသည္။

သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမ မ်ား မူလပုိင္ရွင္မ်ားထံသုိ႔ အျမန္ဆုံး လဲႊေျပာင္းရန္ က်င့္သုံးေနေသာ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မရွင္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို ေျဖ ေလွ်ာ့ၿပီး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို လည္း ျပင္ဆင္ေရးဆဲြရန္ ေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကား သည္။

‘‘လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈ က႑ဟာ ျပည္သူအမ်ားရဲ႕ လူမႈ စီးပြားျမႇင့္တင္ေရးကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ ဆက္စပ္ႏုိင္တာမို႔ ဥပေဒလုပ္ထုံး လုပ္နည္းေတြအတုိင္း မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔လည္း ျဖစ္ပါ တယ္။ တရားမွ်တဖုိ႔ လိုအပ္ပါ တယ္။ အဂတိတရားကင္းစင္ဖို႔ လည္း လိုအပ္ပါတယ္’’ဟု ဦးဟင္ နရီဗန္ထီးယူက ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ ထမ္းမ်ားအား မွာၾကားခဲ့သည္။

အနာႀကီးေရာဂါကုေဆး႐ုံ အတြက္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန က သိမ္းယူထားေသာ လယ္ယာ ေျမ ၁,၉၄၆ ဒသမ ၄၀ ဧကအနက္ ပိုလွ်ံေျမ ၁,၃၂၉ ဒသမ ၂၉ ဧကကို ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ဇြန္လအတြင္း စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၿပီး စိစစ္ၿပီးလယ္ယာ ေျမ ၂၀၈ ဒသမ ၃၅ ဧကကို ဇူလုိင္ ၉ ရက္၌ ဒုသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူတက္ေရာက္ ၍ အခမ္းအနားျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားထံ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပန္လည္လဲႊအပ္ ေပးခဲ့သည္။


Source: 7DayDaily

Facebook comments