ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကိစၥ ဂ်ပန္၊ထိုင္းတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနေသာ္လည္း ၫႊန္ၾကားခ်က္မထြက္ေသးဟုဆို

javascript
ထား၀ယ္အထူးစီးပြား ေရးဇုန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရ သစ္သည္ ထိုင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနေသာ္လည္း စီမံကိန္း ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ တစ္စံု တစ္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထြက္မ လာေသးေၾကာင္း ထား၀ယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ မွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘အေသးစိတ္က အစိုးရကို ေမးမွရမယ္။ ဦးတို႔က ေစာင့္ၾကည့္ေနရတဲ့ အေနအထားပါ’’ ဟု ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဟံစိန္ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ပူး ေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေန သည့္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရး ဇုန္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ပူးေပါင္းပါ ၀င္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဒုသမၼတ ဦး ဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္၊ ဟီ တာခ်ီကုမၸဏီလီမိတက္ဒါ႐ိုက္ တာ ဘုတ္အဖဲြ႕ဥကၠ႒ႏွင့္ တာ၀န္ ခံအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ ဇူ လိုင္ ၇ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။

ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုး အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ ျဖစ္၍ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ တည္ေဆာက္မႈကို အရွိန္အ ဟုန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံ ဒု၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္႐ံုးက ဇြန္လ ၂၉ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္ရွိစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီသည္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ သည္မ်ား လုပ္ကိုင္ေနၿပီး အစိုးရ သစ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ေစာင့္ေနသည္ဟု ဦးဟံစိန္ကေျပာသည္။

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရး ဇုန္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ၂၀၁၂ တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစတင္ေဆြးေႏြးၿပီး ၂၀၁၃ ႏို၀င္ဘာ၌
အီတာလ်ံ-ထိုင္းကုမၸဏီက စီမံကိန္းမွ ႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ စီမံကိန္းကိုတစ္ႏွစ္ခန္႔ ရပ္နားထားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကိုဖိတ္ေခၚၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက စီမံကိန္း၏ ဒုတိယအဆင့္တြင္ ပါ၀င္မည္ဟု သေဘာတူညီထားသည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments