၂၀၁၆ တြင္ အိမ္ျခံေျမေဈးက်ႏိုင္ဟု လုပ္ငန္းရွင္တခ်ဳိ႕ ခန္႔မွန္း

javascript

အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းသို႔ ေရာက္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ေဈးကြက္ ကို ယခင္ပံုမွန္အေနအထားသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္း ထားသည့္ အေျခအေနမ်ားရွိေနေသာ္လည္း လာမည့္ ၂၀၁၆ တြင္မူ အိမ္ျခံေျမေဈးႏႈန္းမ်ား ခ်ေပးႏုိင္မွသာလွ်င္ ယခင္ေဈးကြက္၏ ပံုမွန္ အေနထားသို႔ ျပန္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက ေျပာသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံက ၂၀၁၆ မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေတြ တုိးလာႏုိင္တဲ့ အေန အထားရွိပါတယ္။ လာေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ စီးပြားေရးေတြအတြက္  အိမ္ျခံေျမ လုိအပ္ခ်က္ေတြ ရွိလာမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အိမ္ျခံေျမေဈးႏႈန္းေတြက ဘန္ေကာက္တုိ႔၊ တ႐ုတ္တုိ႔နဲ႔ ယွဥ္မယ္ ဆုိရင္ ေဈးႏႈန္းေတြက ျမင့္ေနတာကိုေတြ႕ရ  ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ေတြနဲ႔ ယွဥ္ႏုိင္ဖုိ႔ ဒီက အိမ္ျခံေျမေဈးႏႈန္းေတြကို  ခ်ေပးႏုိင္မွ ျဖစ္မွာပါ" ဟု iMyanmarHouse.com မွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္  ဦးေနမင္းသူက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္ျခံေျမေဈးႏႈန္းမ်ားမွာလည္း အျမင့္ဆံုးအေန အထားမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္  အေရာင္းအ၀ယ္မ်ား ျပန္ျဖစ္ရန္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထက္ အိမ္ျခံေျမေဈးႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ "ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ခန္႔မွန္းထား သေလာက္ေတာ့ လာမယ့္ႏွစ္မွာ အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီး ျပန္ျဖစ္လာ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြကေတာ့ ဒီႏွစ္နဲ႔ ယွဥ္ရင္ ေဈးႏႈန္းေတြ ျပန္က်မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့  ၂၀၁၆ မွာ တုိက္ခန္းအသစ္ေတြ၊ ကြန္ဒိုအသစ္ေတြ အမ်ားႀကီး ထြက္လာဖို ႔ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး ၿမိဳ႕သစ္ေတြ ခ်ဲ႕ထြင္မယ္ဆုိရင္လည္း ေျမေနရာ ေပၚထြက္ လာမႈေတြေၾကာင့္ ေဈးႏႈန္းေတြ ျပန္က်ႏုိင္ပါတယ္" ဟု ဦးေနမင္းသူက ေျပာသည္။ အိမ္ျခံေျမေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ၂၀၁၂ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံ၏  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းနည္းပါးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေငြေၾကး ခုိင္မာကာ အျမတ္ အစြန္းမ်ားသည့္ ေျမ၊ ကြန္ဒို၊ တုိက္ခန္းမ်ား၏ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ား ျမင့္
တက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဈးႏႈန္းမ်ား တစ္ရွိန္ ထိုး ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစုရွယ္ယာ ေဈးကြက္မ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီး  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းတိုးလာႏုိင္မည့္အတြက္ ယခင္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ  အားေကာင္းခဲ့သည့္ အိမ္ျခံေျမ ေဈးကြက္တြင္ ေဈးႏႈန္းမ်ားအနည္းငယ္  က်ဆင္းႏုိင္ေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက သံုးသပ္သည္။ "ဒီ  ၂၀၁၂ ေနာက္ပိုင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုင္းက အိမ္ျခံေျမ တစ္ခုပဲရွိ သလိုျဖစ္ခဲ့ေတာ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အဆမတန္ျမင့္

တက္သြားတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ ေရႊ၊ ကားနဲ႔ ေဒၚလာတုိ႔ရဲ ေဈးကြက္ကလည္း ေဈး  မတည္ၿငိမ္မႈေတြေၾကာင့္ သူတုိ႔ဘက္ကို ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ နည္းသြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ လာမယ့္ႏွစ္ မွာ အစုရွယ္ယာေဈးကြက္ ေပၚလာမယ္ဆုိရင္ 

ဒီအိမ္ျခံေျမေဈးႏႈန္းေတြအေပၚ အက်ဳိး သက္ေရာက္ၿပီး ေဈးႏႈန္းေတြ ျပန္က်မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္" ဟု အိမ္ျခံေျမ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လာမည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ျခံေျမေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး 

အတုိင္းအတာျဖင့္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၁၅ ရာခုိင္ ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားႏုိင္ေၾကာင္း လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။ လတ္တေလာ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးစီးသြား  သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္အတြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ား
မျဖစ္ လာေသးေသာ္လည္း ေနာက္တက္လာမည့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း ဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ား ေကာင္းလာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ဟု  မႏၲေလးအိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈအသင္းမွ ဦးတင္ေမာင္က ေျပာသည္။

"အခုေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသြားၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ လာမယ့္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ ေပၚလာ လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းမွာလည္း အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္တဲ့သူေတြ အတြက္

 ေဈးေကာင္းရျခင္း၊ မရျခင္းထက္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းအတြက္ မူ၀ါဒေတြ ေကာင္းမြန္လာဖုိ႔ကိုပဲ ေမွ်ာ္လင့္ ပါတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။ လာမည့္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ လည္း လက္ရွိအစိုးရထက္ ေကာင္းမြန္သည့္  လက္ရွိ အိမ္ျခံေျမမူ၀ါဒေတြ ေပၚထြက္လာ ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ "အခုက ၿမိဳ႕ျပလိုေနရာေတြက ေျမပိုင္ဆုိင္ဖို႔၊  အိမ္ပိုင္ဆုိင္ဖို႔ ခက္ခဲၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ က်ဴးေက်ာ္အျဖစ္နဲ႔ေန ထုိင္မႈေတြ ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒါရဲ႕ အဓိကအခ်က္က 

အိမ္ျခံေျမေဈးေတြ အဆမတန္ႀကီးျမင့္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖုိ႔က အိမ္ျခံေျမကို လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ကို တိက်တဲ့ မူ၀ါဒေတြနဲ႔ ဆြဲႏိုင္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္"ဟု  ဦးတင္ေမာင္က ေျပာသည္။


Source : http://myanmar.mmtimes.com/

Facebook comments