အထပ္ျမင့္ တည္ေဆာက္မႈရပ္ဆုိင္းျခင္းသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးေလာက ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကို တားဆီးျခင္းမဟုတ္ဟု ၀န္ႀကီးဆုိ

javascript

အထပ္ျမင့္ အေဆာက္ အအုံမ်ား တည္ေဆာက္မႈ ရပ္ဆုိင္းထားျခင္းသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္း မကိုက္ညီျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးေလာကဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကို တားဆီးျခင္းမဟုတ္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕မွ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရး၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာ သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအ တြင္း၌ တည္ေဆာက္ေနေသာ ၁၃ ထပ္ႏွင့္အထက္ အထပ္ျမင့္အ ေဆာက္အအုံမ်ားမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ ႏွင့္မညီျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသး မီ တည္ေဆာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေန ျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္စိစစ္ရန္ ေမလ ၂၀ ရက္တြင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီး ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။

‘‘အခု ရပ္ထားတာက စည္း မ်ဥ္းနဲ႔ မကိုက္ညီလုိ႔ပါ။ နည္းလမ္း မွန္ကန္ရင္ ျပန္ခြင့္ျပဳေပးမွာပါ’’ဟု ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာ သည္။

လက္ရွိတြင္ ေဆာက္လုပ္မႈ ရပ္ဆုိင္းထားေသာ အထပ္ျမင့္အ ေဆာက္အအုံအခ်ဳိ႕ကုိ စတင္စစ္ ေဆးေနၿပီး စစ္ေဆးၿပီးပါကတစ္ပတ္အတြင္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ အေဆာက္အအုံဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအုံ မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းကို ရပ္ဆုိင္းထား၍ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ရွင္အမ်ားစု နစ္နာမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ ေနရၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားအျမန္ဆုံး လည္ပတ္ႏုိင္ရန္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕ထံသို႔ ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေတာင္းဆုိ ထားၾကသည္။

‘‘ေဆာက္လုပ္ေရးသမားေတြကေတာ့ အေတာ္ထိေနၿပီ။ ကိုယ့္ေငြကိုယ္စိုက္ လုပ္တာေတာင္ ၀ယ္သူမရွိေတာ့ လုပ္ငန္းမလုပ္ႏုိင္ဘဲ ရပ္ေနတယ္’’ဟု Three Friend ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမွဒါ႐ုိက္တာဦးကိုကိုေလးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အထပ္ျမင့္၊ အထပ္နိမ့္အေဆာက္အအုံမ်ားအ တြက္ တင္ျပမႈမ်ားကို လက္ရွိတြင္ လက္ခံျခင္းမရွိေသးဘဲ အသစ္တည္ေဆာက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈ မ်ားကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕က မူ၀ါဒအသစ္ျဖင့္ စိစစ္ခြင့္ျပဳမည္ဟု သိရသည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments