လမ္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္ပါ၀င္ေသာ လယ္ေျမ၊ ယာေျမ၊ သီးႏွံ၊ အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ေတာင္သူမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ေပးအပ္

javascript


သာ၀တိၱ-ပ်ဥ္းမနား-ေဘာဂ၀တီ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းရွိ (ပ်ဥ္းမနားပိုင္း) လမ္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္ လမ္းနယ္နိမိတ္ ၂၃၀ ေပတြင္ ပါ၀င္ေသာ လယ္ေျမ၊ ယာေျမ၊ သီးႏွံ၊ အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ေတာင္သူမ်ားအား ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာနမွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းစိုးေအာင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ လက္ခံမည့္ ေတာင္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။


အဆိုပါ လမ္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သစ္ေလးလုံးေက်းရြာအုပ္စုမွ ေတာင္သူ(၆၆)ဦး၊ က်ီးအင္းေက်းရြာအုပ္စုမွ ေတာင္သူ(၂၅)ဦး၊ နတ္သူရဲေက်းရြာအုပ္စုမွ ေတာင္သူ(၂၆)ဦး၊ ေညာင္ပင္သာ ေက်းရြာအုပ္စုမွ ေတာင္သူ(၄၆)ဦးႏွင့္ ကင္းပြန္တန္းေက်းရြာအုပ္စုမွ ေတာင္သူ(၁၀၃)ဦး၊ စုစုေပါင္း ေတာင္သူ(၂၆၆)ဦး ပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္(၁၃၇.၄၈)ဧက၊ ယာ(၃၄.၄၉) ဧက၊ မတ္ပဲ(၁၂၃) ဧက၊ ႀကံ(၃၁.၅) ဧက၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ခင္း (၁၆.၅၇)ဧကႏွင့္ သရက္ပင္(၁၁၀)ပင္တို႔ ပါ၀င္ခဲ့သျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ခြင့္ျပဳရံပုံေငြျဖင့္ လယ္ေျမတစ္ဧက က်ပ္(၁၅)သိန္း၊ ယာေျမတစ္ဧက က်ပ္(၅)သိန္း၊ မတ္ပဲတစ္ဧက က်ပ္(၅)သိန္း၊ ႀကံ တစ္ဧက က်ပ္(၁၂)သိန္း၊ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ တစ္ဧက က်ပ္(၄)သိန္း အုတ္တံတိုင္း ၁၀ ေပကို က်ပ္(၁)သိန္း(၃)ေသာင္းႏွင့္ သရက္တစ္ပင္လွ်င္ က်ပ္(၃)ေသာင္းျဖင့္ စုစုေပါင္း က်ပ္(၃၅၂.၅၈၃)သန္းတို႔ကို ဒကိၡဏခရိုင္၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဌးေအာင္ႏွင့္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ ဦးစီးအရာရွိ(ၿမိဳ႕ျပ) ေဒၚမာလာ၀င္းမွ ေတာင္သူမ်ားအား ေပးအပ္သည္။


လမ္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္ပါ၀င္ေသာ လယ္ေျမ၊ ယာေျမ၊ သီးႏွံ၊ အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ေတာင္သူမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ေပးအပ္ရာ ယေန႔တြင္ ေတာင္သူ (၁၁၇)ဦးေပးအပ္ခဲ့ၿပီး၊ ဇြန္ ၂၉ ရက္ေန႕တြင္ က်န္ရွိေသာေတာင္သူ(၁၄၉)ဦးအား ေလ်ွာ္ေၾကးေငြမ်ား ဆက္လက္ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Source: MOI Webportal Myanmar

Facebook comments