လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္မေပးအပ္မီ အမႈမ်ား႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္သူမ်ား ေတာင္းဆုိ

javascript
မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ သိမ္း ဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ား ျပန္ လည္မေပးအပ္မီ စဲြဆိုထားေသာ အမႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ တရား ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ေတာင္သူမ်ား က အစိုးရထံ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

‘‘ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လယ္ယာ ေျမ ျပန္လည္မေပးအပ္ခင္မွာ လက္ရွိ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့အမႈေတြ ကို အရင္ ႐ုပ္သိမ္းေပးေစခ်င္ပါ တယ္။ ေတာင္သူေတြမွာအမႈေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔တရားစဲြခံထားရတာ ေတြ၊ ေထာင္က်ေနတာေတြရွိၿပီး ဒုကၡေရာက္ေနပါတယ္’’ဟု သိမ္း ဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ား ျပန္ လည္ရရွိေရးေဆာင္ရြက္ရာမွ တရားစဲြခံထားရသူ ေတာင္သူ ကိုရဲရင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

လယ္ယာေျမမ်ားကုိ ယခင္ အစိုးရအဆက္ဆက္ ၀န္ႀကီးဌာန မ်ားျဖစ္သည့္ သမ၀ါယမ၀န္ႀကီး ဌာန၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ လယ္ ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက မတၱရာၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ေရနံ႔သာ၊ ေက်ာက္စရစ္ ေျမာက္၊ ေက်ာက္စရစ္ေတာင္၊ေမႊေရႊခဲ၊ တမာကုန္း၊ စက်င္ေက်ာက္၊ လင့္စဥ္ကုန္းစသည့္ ရြာမ်ားမွသိမ္းယူထားေၾကာင္း ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမ မ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ သည့္အတြက္ ေတာင္သူ ၂၀၀ ခန္႔သည္ ပုဒ္မ ၁၈၊ ၅၀၅ (ခ)၊ ၄၄၇၊ ၁၄၅ စသည့္ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရသည္။

‘‘လာမယ့္ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္သူ အ ေယာက္ ၆၀ ေက်ာ္ အမႈခ်ိန္းရွိ တယ္။ အဲဒီေန႔မွာ တရားသူႀကီးကို ရပ္နားေပးဖို႔ ႏႈတ္နဲ႔ ေျပာမယ္။ ဒါ ကုိ တရား႐ံုးက ပယ္ခ်ရင္ အထက္ကို စာတင္ေတာင္းဆုိတာတို႔၊ ဆႏၵျပတာတို႔ လုပ္သြားမယ္’’ ဟု မတၱရာၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူ ကိုရဲရင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရတက္ၿပီး ပထမ ဆံုး ေျမယာစြန္႔လႊတ္မႈအျဖစ္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သိမ္း ယူထားေသာ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ေရ နံ႔သာရြာမွ လယ္ယာေျမ ၁,၃၂၉ ဧကကုိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အမိန္႔ျဖင့္ စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments