ရြာေျမကုိ သတ္မွတ္ေက်းရြာနယ္နိမိတ္အတြင္း ပါ၀င္မွသာ ၀ယ္ယူသင့္

javascript
ေစ်းကြက္ထဲမွာ ေစ်းႏႈန္းသက္သာျပီး လူေနခြင့္မရွိတဲ႔ လယ္ေျမအမ်ိဳးအစားမဟုတ္တဲ႔ ရြာေျမကို ၀ယ္ယူေနထိုင္မႈေတြ ရွိလာၾကတာေၾကာင့္ ၀ယ္ယူသူေတြအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္အတြင္း ပါ၀င္မွသာ ၀ယ္ယူသင့္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေျမေစ်းကအျမင့္ပိုင္းေရာက္လာတာေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ကရြာေျမေတြကိုပါ ၀ယ္ျပီးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံကာ ၀ယ္ေရာင္းလုပ္ၾကတာေတြရွိပါတယ္။၀ယ္ေရာင္းလုပ္တဲ႔သူထက္ ေနဖို႔၀ယ္တဲ႔ သူေတြအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္အတြင္းမွာ မပါတဲ႔ ေျမကို၀ယ္မိရင္ အခက္အခဲရွိႏိုင္တာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာကသတ္မွတ္ေပးထားတဲ႔ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္အတြင္းမွာရွိတဲ႔ ရြာေျမကိုသာ၀ယ္ယူသင့္တယ္လို႔ အက်ိဳးေဆာင္တခ်ိဳ႕ကေျပာပါတယ္။

အက်ိဳးေဆာင္ဦးေက်ာ္စြာက ရြာေျမကို၀ယ္ယူျပီး ေနသူေတြမ်ားလာတယ္၊ဒဂံုအေရွ႕ပိုင္းမွာဆို စစ္ပင္ေတာင္ဘက္မွာပါ၊ေပ ၄၀x ေပ၆၀ တစ္ကြက္ က်ပ္သိန္း ၅၀ ေက်ာ္ေလာက္အထိ ရွိခဲဲ႔တာ အခုေတာ့ ေစ်းက်ေနပါျပီ ၊ရြာေျမအမည္ေပါက္ေတြဆိုေတာ့ စိတ္ခ်လို႔ေတာ့ရတယ္၊၀ယ္သူေတြကရြာေျမအမည္ေပါက္ တကယ္ဟုတ္ရဲ႕လား ျမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းမွာၾကည့္သင့္တယ္လို႔ ရွင္းျပပါတယ္။

ရြာေျမမေပါက္ေသးတာေတြ ရွိတာေၾကာင့္ စံုစမ္းျပီးမွ ၀ယ္သင့္တာပါ တခ်ိဳ႕ရြာေျမေတြက ပါမစ္က်ဖို႔ လ်ာထားျပီးသားေနရာေတြရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။တခ်ိဳ႕၀ယ္သူေတြမွာ က်ဴးေတြၾကံဳရတာ ေက်းရြာတိုးခ်ဲ႕ ေလွ်ာက္လို႔မရတာေတြရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ရြာေျမကစနစ္တက်ေနရာခ်ထားေပးတဲ႔ ေနရာဆိုရင္ ေျမေပးမိန္႔နဲ႔ ပံုစံ ၁၀၅၊၁၀၆ ဆြဲျပီး ဂရန္ေလွ်ာက္သလို ေလွ်ာက္လို႔ရတာျဖစ္တယ္။သတ္ဆိုင္ရာက ခြင့္ျပဳလို႔ရတဲ႔ ေနရာဆိုရင္ သံုးႏွစ္သက္တမ္း နဲ႔ ခ်ေပးတာေတြရွိတယ္။အဓိကက ရြာေျမ၀ယ္တယ္ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနက သတ္မွတ္ေပးထားတဲ႔ ေက်းရြာနယ္နမိတ္ထဲ ပါေနဖို႔ လိုေနတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

၀ယ္ေရာင္းအက်ိဳးေဆာင္ ဦး၀င္းႏိုင္က တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ပံုစံ၁၀၅ ထုတ္ေပးေပမဲ႔ ေျမစာရင္းဌာနမွာ ေလွ်ာက္လို႔မရတာေတြရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေစ်းကြက္ထဲမွာေတာ့ အရင္ကလို၀ယ္သူမမ်ားေတာ့ေပမဲ႔ ေနဖို႔အတြက္ ၀ယ္သူေတြရွိတယ္လို႔ အက်ိဳးေဆာင္တခ်ိဳ႕ကေျပာပါတယ္။ေျမကို ေပ၂၀xေပ ၆၀ကို က်ပ္သိန္း ၃၀ နဲ႔ သိန္း ၃၀ေအာက္မွာရိွျပီး အိမ္ေဆာက္ျပီး အိမ္ငွားတာမ်ိဳးေတြလည္း ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
အိမ္ငွားရမ္းခက တစ္လကို က်ပ္ ၂၀၀၀၀ ၀န္းက်င္၊၂၀၀၀၀ေက်ာ္ရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

Source: The Modern

Facebook comments