ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို စိမ္းလန္းၿပီး လုံၿခံဳေအးခ်မ္းသည္႕ ေနခ်င္စဖြယ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ရန္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအသစ္ေရးဆြဲ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

javascript
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို သမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ားျဖင့္ စိမ္းလန္းၿပီး လုံျခံဳေအးခ်မ္း သည့္ ေနခ်င္စဖြယ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအသစ္ကိုေရးဆြဲ၍ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

''အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခ်မွတ္ထားတဲ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး မူဝါဒေတြကို တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာလည္း ျပည္သူကိုဗဟိုျပဳၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္တဲ့ ဥပေဒနဲ႔ အညီ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲရာမွာ သမိုင္းအေမြအႏွစ္ေတြနဲ႔ စိမ္းလန္းၿပီး လုံျခံဳေအးခ်မ္းတဲ့ ေနခ်င္စဖြယ္ၿမိဳ႕ျဖစ္လာေစ ဖို႔အတြက္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအသစ္ကို ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ယေန႔က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး(အ႒မေန႔)၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကား
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္းေရးဆြဲ ေရးတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္မႈကို စိစစ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေဘာင္မ်ားအတြင္း စိတ္ခ်လုံျခံဳစြာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လာမည့္ ရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း စိစစ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္
ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ေန သကဲ့သို႔ ေရရွည္စီမံကိန္းတစ္ရပ္ ေရးဆြဲ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈ ေျပေလ်ာ့ေစရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႕တစ္ရပ္ ကိုထူေထာင္၍ မီးပြိဳင့္မ်ားျပဳျပင္ျခင္း၊ ဘတ္စ္ကားယာဥ္လိုင္းမ်ား စနစ္တက် ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ အငွားယာဥ္မ်ားကိုလည္း ၿမိဳ႕ေတာ္အငွား ယာဥ္မ်ားအျဖစ္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ထူေထာင္ကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ရန္ကုန္ျမစ္၊ ပဲခူးျမစ္၊ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္း စသည္တို႔ကို ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီး လုံေလာက္စြာရရွိရန္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သြယ္တန္းျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ သုံးသပ္၍ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ႏိုင္သည့္ စီမံကိန္းအသစ္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာေစရန္ႏွင့္ အေသး စား၊ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ စက္မႈလုပ္ငန္း မ်ား ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္
လည္း ျပည္သူမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္လာႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

Source: MOI Webportal Myanmar

Facebook comments