စက္မႈဇုန္အတြင္း က်ဴးေက်ာ္တဲအသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ပါက ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားရမည္

စက္မႈဇုန္မ်ားအတြင္း က်ဴးေက်ာ္တဲ အသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ပါက သက္ဆုိင္ရာစက္မႈဇုန္ ဥကၠ႒မ်ားက တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ထံ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားရန္  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရခုိင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္(၁)တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတၱမအႀကိမ္  စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားစုံညီ အစည္းအေ၀း၌ ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကလည္း က်ဴးေက်ာ္တဲအသစ္ေဆာက္လုပ္မႈမ်ား ေတြ႕ရွိလွ်င္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ထံ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

‘‘ေနာက္ထပ္ က်ဴးေက်ာ္လာမယ္ ဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက သိရမယ္။ မဟုတ္ရင္ သူဒီေနရာမွာ မလုပ္နဲ႔။ တဲတစ္လုံး အသစ္ေဆာက္တာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ခ်က္ခ်င္းအသိေပးပါ။ ဥပေဒနဲ႔အညီ ခ်က္ခ်င္း ရွင္းေပးမယ္။ အရင္က ဒီလိုမလုပ္ခဲ့လုိ႔ အခုအမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနတာ။ စက္မႈဇုန္ေတြကလည္း ဒီလိုပဲ၊ က်ဴးေက်ာ္တာေတြ႕ရင္ အေၾကာင္းၾကားေပးပါ’’ ဟု ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာေျဖရွင္းရာ၌ ဘူဒိုဇာအစုိးရ မျဖစ္လုိဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာျခင္းသည္ ရက္စက္စြာ မလုပ္လုိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ၎က ဆုိသည္။
ေျမကြက္ရမည္ထင္ၿပီး က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကို ၀န္ႀကီးဦးေဇာ္ေအးေမာင္က  ‘‘ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ေျမ၊ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမ၊ စက္မႈပုိင္ေျမကို က်ဴးေက်ာ္လုိ႔ ဒီေနရာမွာပဲေျမရမယ္မထင္နဲ႔။ ဥပေဒနဲ႔အညီပဲ လုပ္မွာ’’ဟုသတိေပးေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအေနျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာေျဖရွင္းရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းႏွင့္အညီ စာရင္းေကာက္ယူၿပီး အိမ္ခန္း၊ အိမ္ရာမ်ားကို ေနရာတစ္ခုတြင္ ျပန္လည္ အစားထုိးေပးမည္ဟု ဆုိသည္။

က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာေျဖရွင္းရာတြင္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း အလ်င္ျမန္ဆုံးဥပေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္းသင့္သည္ဟု ယခင္ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္းက ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ က်ဴးေက်ာ္ျပႆ နာေျဖရွင္းမႈတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအေနျဖင့္ အိမ္ငွားခ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစား လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေဒၚညိဳညိဳသင္းက အႀကံျပဳသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အိမ္ငွားခ ႏႈန္း ထားကို ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ အရ အစုိးရက ၀င္ေရာက္ထိန္း သိမ္းျခင္းမရွိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အိမ္ငွားခမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ျမင့္တက္လ်က္ ရွိသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားေကာင္းသည့္ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕၌ အိမ္ခန္းငွားခကို ႏွစ္အကန္႔အသတ္
အလုိက္ ရာခုိင္ႏႈန္း အနည္းငယ္သာ တုိးျမႇင့္ခြင့္ကို အစုိးရက သတ္မွတ္ေပး ေၾကာင္း ေဒၚညိဳညဳိသင္းက ဆုိသည္။

Source:7Day Daily

Facebook comments