တနသၤာရီတြင္ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းအကူအညီျဖင့္ ေက်းရြာသစ္ ေလးရြာ တည္ေထာင္မည္

javascript
တနသၤာရီတုိင္းေဒသ ႀကီးရွိ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ ႐ံုး (KNU) တပ္ဖဲြ႕၀င္ မိသားစုမ်ား ႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ေဒသခံမ်ားအ တြက္ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းအကူအ ညီျဖင့္ ေက်းရြာသစ္ေလးရြာ တည္ ေထာင္၍ ေနရာခ်ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း အ႐ံုး ၿမိတ္-ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ဆက္ ဆံေရး႐ံုးမွ သိရသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ နိပြန္ေဖာင္ေဒး ရွင္းအကူအညီျဖင့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း ဆင္ျဖဴတိုင္ေက်းရြာ အနီးရွိ ကမာေဟာ၊ အျမႇားေက်း ရြာအနီးရွိ အမရာ၊ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္၊ ပေလာက္ၿမိဳ႕အနီးရွိ ကစယ္ခုိႏွင့္ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တိုးတယ္ထာေဒသမ်ားတြင္ ေနအိမ္ မ်ား တည္ေဆာက္ေပးမည္ဟု ဆုိ သည္။

အဆိုပါေဒသမ်ားသည္ ယ ခင္က ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ ၿပီး ၁၉၉၀ မတိုင္မီကာလတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။ ယခုအခါ ေက်းရြာအျဖစ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးရန္ ေဒသတစ္ခုလွ်င္ ေနအိမ္အလံုး ၁၀၀ စီ ျဖင့္ ေနအိမ္ အလံုး ၄၀၀ ကုိ ေမလတြင္ စတင္တည္ေဆာက္ေပးေနေၾကာင္း ဆက္ဆံေရး႐ံုးမွ သိရသည္။


‘‘ေနအိမ္ေတြကို ေျခာက္လ နဲ႔ အၿပီးတည္ေဆာက္မယ္ဆုိေပ မယ့္ အဲဒီရြာေတြက လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲ ေၾကာင့့္ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီး စီးခ်င္မွၿပီးမယ္။ ေနအိမ္ေတြၿပီး ရင္ မိသားစုေတြကို ေနရာခ်ထား ၿပီးမွ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး စတဲ့ တျခားလိုအပ္တဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ လုပ္ ေဆာင္ေပးသြားမယ္’’ဟု ကရင္ အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၊ ၿမိတ္-ထား၀ယ္ခ႐ုိင္ ဆက္ဆံေရး႐ံုးမွ ဖဒိုေစာ၀င္းခုိင္ က ေျပာသည္။

အိမ္မ်ားကို အနည္းဆံုး ေပ (၈၀-၁၀၀) ေျမကြက္မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ေပးေနၿပီး တပ္ဖဲြ႕ ၀င္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားေနရာခ်ၿပီးပါက ေျမေနရာထပ္မံသတ္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

‘‘တခ်ိဳ႕ရြာသားေတြက စစ္ ေဘးေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရေပ မယ့္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံကိုလည္း မ ကူးဘူး။ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို မ သြားဘဲ အဲဒီေဒသအနားမွာ ကုိယ့္ ဘာသာကုိယ္ အိမ္ေဆာက္ၿပီး ေတာထဲမွာပဲ ေနၾကတဲ့ ေဒသခံတ ခ်ိဳ႕ရွိေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနအိမ္ ေတြ ေပးတဲ့အခါ တစ္၀က္ေလာက္ က KNU တပ္ဖဲြ႕၀င္ မိသားစုေတြ ျဖစ္လိမ့္မယ္’’ဟု ဖဒိုေစာ၀င္းခုိင္ က ဆက္လက္ေျပာသည္။

အဆုိပါေဒသ ေလးခုအနက္ တုိးတယ္ထာေဒသမွလဲြၿပီး အျခား ေဒသမ်ားသို႔ ကားလမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ထားေသာ္လည္း တိုး တယ္ထာေဒသသို႔ တနသၤာရီျမစ္ ေၾကာင္းအတုိင္း ေရလမ္းမွသာ သြားလာႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments