လယ္ယာေျမမ်ားအား ေျမဖို႔အသံုးျပဳေနျခင္းသည္ အစိုးရသစ္ကို စိန္ေခၚျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကား

javascript
တုိင္းေဒသႀကီး အ တြင္း လယ္ယာေျမမ်ားအား ေျမဖို႔ ၍ အသံုးျပဳေနျခင္းသည္ အစိုးရ အသစ္ကို စိန္ေခၚေနျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း တနသၤာရီ တုိင္းေဒသ ႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လဲ့လဲ့ ေမာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္လ ၁၁ ရက္က ထားဝယ္ ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးရွိ အစိုးရဌာနမ်ား ၏ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္အတြင္း လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္မတို႔ တနသၤာရီတုိင္း ဟာလည္း လယ္ယာေျမ အင္မ တန္ နည္းပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဆန္စပါး မလံုေလာက္လို႔ အၿမဲတမ္း မွာယူေနရတဲ့ တုိင္းတစ္တိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မလယ္ယာေျမကို အင္မတန္ ထိန္းသိမ္းခ်င္ပါတယ္။ လယ္ယာေျမကို ဘယ္သူ႔ကိုမွ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ေျမဖို႔ခြင့္ မေပးႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒီလို အေနအထားမွာ လယ္ယာေျမကို ေျမဖို႔ၿပီး ေျမႀကီးလုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာဟာ ကြၽန္မတို႔ အစိုးရအသစ္ကို စိန္ေခၚေနျခင္းပဲ။ ကြၽန္မ လံုးဝလက္မခံဘူး’’ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္ တြင္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၌ လယ္ေျမမ်ားအား ေျမဖို႔ကာ အ သံုးျပဳမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရ သစ္တာဝန္ယူၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ယင္းသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မေပးထားျခင္း ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေျမစာရင္း၊ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္ မတီမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အေရးယူ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၅ ရက္က ထားဝယ္ ၿမိဳ႕ ၾကက္စားျပင္ ရပ္ကြက္အတြင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္ေအးႏွင့္ ေဒသခံမ်ားေတြ႕
ဆံုေဆြးေႏြးရာ ၌လည္း အစိုးရအသစ္ တာဝန္ယူၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ေဒသအတြင္း လယ္ေျမမ်ားအား ေျမဖို႔ကာအသံုးျပဳေနမႈမ်ား
ရွိေနေသာေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ ေျမစာရင္းမ်ားကို ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမယာမ်ားကို အျခားနည္း အသံုးျပဳခြင့္ပံုစံ(၁၀၅) ေလွ်ာက္ ထားပါက ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ားျဖစ္ လွ်င္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မ တီက ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ေသာ္လည္း လယ္ေျမျဖစ္ပါက ျပည္ေထာင္စု ေျမအသံုးခ်မႈ
စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီကသာ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္သည္။

Source: 7daydaily

Facebook comments