ေက်းရြာေျမမ်ား ေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးနိုင္ေရး ညိွနွဳိင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္

javascript


ေက်းရြာေျမမ်ား ေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္း ညွိနွဳိင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္ ၁၂ ရက္က ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴွး ဦးဥာဏ္လွဳိင္က အမွာ စကားေျပာၾကားၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမငွားဂရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္ေက်းရြာ၌ နယ္နမိတ္ မွတ္တိုင္စိုက္ထူျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဇြန္ ၁၃ ရက္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။


Source: MOI Webportal Myanmar

Facebook comments