၁၂ ခုေျမာက္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေဆာက္အအံု အျဖစ္ အိႏၵိယသံ႐ံုးကုိ အျပာေရာင္ကမၸည္းျပား တပ္ဆင္

javascript

အိုရီယန္တယ္ အာမခံ႐ံုးေဟာင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ အိႏၵိယသံ႐ံုးအေဆာက္အအံုကုိ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၁၂ ခုေျမာက္ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံုအျဖစ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕က ေမလ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ အျပာေရာင္ 
ကမၸည္းျပား တပ္ဆင္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ တံတားၿမိဳ႕နယ္ ကုန္သည္လမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိေသာ အထပ္
ငါးထပ္ျမင့္ အိႏၵိယ သံ႐ံုးအေဆာက္အအံုသည္ အျပာေရာင္ ကမၸည္းျပား ပထမဆံုးတပ္ဆင္ခံရေသာ
အိႏၵိယအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံု တစ္ခုျဖစ္ကာ ကမၸည္းျပားတပ္ဆင္ခံရ ေသာ ေရွးေဟာင္း
အေမြအႏွစ္ အေဆာက္ အအံုမ်ားတြင္ အထပ္အျမင့္ဆံုး အေဆာက္အအံု တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ 
၁၉၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ ေသာ ထိုအေဆာက္အအံုကို မူလက ကိုလ္ကတၱားအေျခစိုက္
အာမခံလုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ အိုရီယန္တယ္အသက္ အာမခံကုမၸဏီ၏ ႐ံုးခန္းအျဖစ္ အသံုးျပဳ ခဲ့ၿပီး
ထိုအခ်ိန္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အိမ္ရာအခက္အခဲကို ေျဖရွင္းေပးသည့္အေနျဖင့္ ၎အသံုးမျပဳေသာ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ လူေနတိုက္ခန္းမ်ားအျဖစ္ ငွားရမ္းေပးခဲ့ သည္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွစတင္ခါ 
ထိုအေဆာက္အအံုကို အိႏၵိယသံ႐ံုးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး အိႏၵိယယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ 
ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားက်င္းပရာ အဓိက အေဆာက္အအံုတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ထိုအေဆာက္အအံုကုိ ၁၉၉၉-၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္
ကုမၸဏီေဟာင္း၏ အမွတ္တံဆိပ္သေကၤတကုိ ကုန္သည္လမ္း မ်က္ႏွာစာတြင္ ယေန႔တိုင္ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ဆဲ
ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔မွ ျပန္ၾကားေရး မန္ေနဂ်ာ 
မေရႊယင္းမာဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔တည္ေထာင္သူႏွင့္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ
ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးက အာမခံ႐ံုးအျဖစ္အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ရာစု ႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ 
အဆိုပါအေဆာက္အအံုမွာ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ ပိုင္းတြင္ အိႏၵိယသံ႐ံုးအျဖစ္လည္း အသံုး ျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေဆာက္အအံုအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းရန္
အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာသည္။

"အိႏၵိယ-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့အေမြအႏွစ္အေဆာက္အအံု မ်ားစြာ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွာ ရွိပါတယ္။ ဥပမာရာဘင္ျဒာနတ္တဂိုး၊ မဟတၱမဂႏၵီ နဲ႔ ပန္ဒစ္ေန႐ူးတို႔ 
၂၀ ရာစုဆန္းပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္လာေရာက္ခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ေနရာေတြေပါ့"ဟု ေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယသံအမတ္
Mr Gautam Mukhopadhaya က အိႏၵိယ ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး
က႑မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ္လည္း သမိုင္း၀င္ယဥ္ေက်းမႈ အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ
မထိန္းသိမ္းႏုိင္မူေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးေနရေၾကာင္းေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လယ္တြင္ေပၚေပါက္
လာေသာ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္း သမိုင္းအေမြအႏွစ္ႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားေမွးမိွန္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားရေၾကာင္း ၎က
ေျပာသည္။

"ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္မွာ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနေပမယ့္ အိႏၵိယသံ႐ံုးကုိ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေဆာက္အအံုအျဖစ္ အျပာေရာင္ ကမၸည္းျပား
တပ္ဆင္ေပးခဲ့လို႔ ၀မ္းသာပီတိ ျဖစ္ရပါတယ္။ ဒီရာစုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ သက္တမ္းရွိတဲ့ အိႏၵိယ
သံ႐ံုးအေဆာက္အအံုက သံ႐ံုးအျဖစ္ စတင္အသံုးျပဳခဲ့တဲ့အခ်ိန္ ကစၿပီး အိႏၵိယယဥ္ေက်းမႈ
ဆိုင္ရာပြဲလမ္း သဘင္ေတြက်င္းပေနတဲ့၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အိႏၵိယယဥ္ေက်းမႈကို ျပန္လည္မိတ္
ဆက္တဲ့ အေဆာက္အအံုတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔၏ အျပာေရာင္ ကမၸည္းျပား
တပ္ဆင္ျခင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ အေရးပါခဲ့ေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ
အေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ေနရာမ်ားကုိ အထိမ္းအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုကဲ့သို႔ 
ကမၸည္းျပားတပ္ဆင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အႏွံ႔ရွိ သမိုင္း၀င္အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေလ့လာျခင္း၊ 
ကမၸည္းျပားမ်ား ထုတ္လုပ္ ျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားအတြက္ Royal Philips Corporation က 
အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၅,၀၀၀ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ သမိုင္း၀င္
ယဥ္ေက်းမႈ အေဆာက္အအံုမ်ားအျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ခန္းမ၊ ဧရာ၀တီဘဏ္႐ံုးခ်ဳပ္၊ 
အာေမးနီးယန္း ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း၊ ဗဟိုမီးသတ္႐ံုး၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ႀကီး၊ ျမန္မာ့
လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ဗဟိုပံုႏွိပ္စက္႐ံု၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံႏွင့္ ေလာကနတ္အေဆာက္
အအံုစေသာ အေဆာက္အအံု ၁၁ ခုတြင္လည္း အျပာေရာင္ကမၸည္းျပားမ်ား တပ္ဆင္ခဲ့ၿပီး
ျဖစ္သည္။

Source: Myanmar Times

Facebook comments