မြန္ျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာ ၁၀ ရြာတြင္ ႏွစ္ ၃၀ ေျမငွားဂရန္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟုဆို

javascript
မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေျမယာျပႆနာအနည္းပါးဆံုး ေက်းရြာ ၁၀ရြာတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ ႏွစ္သံုးဆယ္ ေျမငွားဂရန္ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘ျပည္ထဲေရးဌာနက အမည္စာရင္းေပါက္ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ရြာတစ္ရြာႏႈန္းနဲ႔ အႏွစ္ ၃၀ ေျမငွားဂရန္လုပ္ေပးသြားမယ္။ ဒီလိုလုပ္ေပးတာဟာ အစိုးရရဲ႕ ရက္တစ္ရာစီမံခ်က္ထဲမွာပါလို႔။ အဲဒီေက်းရြာေတြက ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေျမစာရင္းအမည္ေပါက္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေျမယာအ႐ႈပ္အရွင္းကင္းတဲ့ေက်းရြာကို ထုတ္ေပးသြားမွာပါ’’ ဟု မြန္ျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သန္း၀င္းက ေျပာသည္။

ေျမငွားဂရန္ခ်ေပးရာတြင္ ေက်းရြာ ၁၀ ရြာမွ ေျမဧရိယာ ၁၄၇ဒသမ၅၅၁ဧကကို ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ရက္ ငါးဆယ္အတြင္း ေျမငွားဂရန္မ်ား အျမန္ထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ဦးျမင့္သန္း၀င္းက ဆိုသည္။

ေျမငွားဂရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အသက္ (၁၈) ျပည့္ၿပီးသည့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္သူ၊ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ေနထိုင္သူ၊ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားရွိသူ၊ ေလွ်ာက္ထားသူပါ၀င္သည့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းပံုစံ (၆၆/၆)ရွိသူ၊ အျခားအရပ္ေဒသမွ ပံုစံ (၁၀) ျဖင့္ တရား၀င္ ေျပာင္းေရႊ႕လာပါက ထိုေက်းရြာတြင္ အနည္းဆံုး ၁၂ ႏွစ္ေနထိုင္သူျဖစ္ရမည္ဟု စည္းကမ္းမ်ားသတ္မွတ္ထားသည္။

ေျမဂရန္ျပဳလုပ္ေပးမည့္ ေက်းရြာမ်ားမွာ က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ သံတံတားေက်းရြာ၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ အႏုိင္းပြန္ေက်းရြာ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ေခ်ာင္း၀ေက်းရြာ၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရးစုကြက္သစ္ေက်းရြာ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ့ခပိုေက်းရြာ၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ႏွင္းစံုေက်းရြာ၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ပဒါငံေက်းရြာ၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ေက်းရြာ၊ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ေပၚေက်းရြာႏွင့္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ မူးရစ္ႀကီးေက်းရြာတို႔ ျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၁,၁၄၇ ရြာ၊ ေက်းရြာအုပ္စု ၃၆၈ စုရွိသည္။

Source : 7Day Daily

Facebook comments