ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈပံုစံ (၇) ခ်ေပးေရးကိစၥ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ျပည္သူတို႔ ညိႇႏိႈင္း

javascript
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ခ႐ိုင္ ေရႊေသာင္ယံၿမိဳ႕ အမွတ္(၁) ရပ္ကြက္တြင္ ဇြန္ ၅ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီက ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနတို႔ သည္ 
ပုံစံ (၇) ခ်ေပးေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးအခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အခမ္းနားတြင္ ရပ္ကြက္(၁)အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ရပ္ကြက္(၁)အတြင္း လယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ားအား ပုံစံ (၇) ခ်ထားေပးေဝေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားမွ သိလိုသည္မ်ားကိုေမးျမန္းရာ ေျမစာရင္း ဦးစီးမွဴး ဦးျမတ္သူက ပုံစံ (၇) ေလွ်ာက္ထားၿပီးသား လယ္သမား မ်ားအား ၁၅ ရက္အတြင္းရရွိရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္ဥယ်ာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ ရပ္/ေက်းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္၍ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးသို႔ ေရႊေသာင္ယံၿမိဳ႕ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ
ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴး ဦးျမတ္သူ၊ ရပ္ကြက္ (၁) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ရပ္/ေက်းေျမေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လယ္ပိုင္ရွင္၊ ဥယ်ာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

Source: MOI Webportal Myanmar

Facebook comments