အိမ္ျခံေျမဥပေဒ လိုအပ္ခ်က္ေတြအားလုံးပါတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္

javascript
အိမ္ျခံေျမနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ဥပေဒတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ျပသနာေတြအလိုက္ ေရးဆြဲတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေနာက္ထပ္လိုထပ္လိုအပ္ခ်က္မျဖစ္ေအာင္တကယ္လိုအပ္တာေတြပါဝင္တဲ့ ဥပေဒေတြျဖစ္သင့္တယ္လို႔သိရပါတယ္ ။

စီးပြားေရးႏွင့္ဥပေဒလမ္းညြန္ဦးတင္သန္းဦးက ‘တကယ္လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုမစဥ္းစားရင္ေနာက္ထပ္လို
အပ္ခ်က္ေတြေပၚဦးမွာပဲ ၊ဥပေဒတခ်ိဳ႕ကေတာ့ မျပင္လို႔ကိုမရေအာင္ လိုအပ္ေနတယ္ ‘လို႔ေျပာပါတယ္ ။

၂၀၁၄ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္း ကာလဝန္းက်င္ကတည္းက ေျမယာဆိုင္ရာဥပေဒ ၊ျပင္ဆင္မႈလိုအပ္ေနတဲ့ ျမိဳ႕ျပဆိုင္ရာငွါးရမ္းျခင္း အက္ဥပေဒေတြထြက္ရွိဖို႔ျပဳလုပ္ေနတာပါ ။ေျမအသုံးခ်မႈဆိုင္ရာဥပေဒသာထြက္ေပၚလာရင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ေျမယာအရႈပ္အရွင္းကိစၥေတြနဲ႕အမည္ေပါက္ေလွ်ာထားတာေတြ ၊ေျမခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈေတြအတြက္ ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္လယ္ေျမ ၊ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ ၊ရြာေျမ စတဲ့အရႈပ္အရွင္းျပသနာေတြကိုလည္း ေျပလည္ေစႏိုင္မယ္လို႔သိရပါတယ္ ။

ၾကန္႔ၾကာေနတဲ့ဥပေဒေတြနဲ႔ထပ္တိုးအခြန္ႏႈန္းထားေတြေၾကာင့္အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ အေရာင္းအဝယ္ေအးခဲ့တယ္ ။ဝယ္သူေပ်ာက္ျပီး ေဈးတန္႔ေနတဲ့ေဈးကြက္ျဖစ္ေပၚေနတာပါ။ဝယ္လက္ေတြကလည္းမူဝါဒ ဥပေဒအေျပာင္းအလဲကိုေစာင့္ၾကည့္ရင္း ၊ေမွ်ာ္လင့္ရင္းနဲ႔ေဈးကြက္ေအးေနခဲ့တာလို႔ အက်ိဳးေဆာင္တခ်ိဳ႕ကေျပာပါတယ္ ။

ဝါရင့္အက်ိဳးေဆာင္ ဦးေမာင္ေမာင္က ‘ေဈးကြက္တစ္ခုလုံးက အေျပာင္းအလဲေတြကိုေမွ်ာ္လင့္ျပီး ေစာင့္ေနၾကတာ ၊ေစာင့္ဆိုင္းေနတာကလဲ ကာလၾကာရင္းေဈးကြက္ကပ်က္သလုိျဖစ္ေနတာ ‘လို႔ေျပာပါတယ္ ။

အခြန္ႏႈန္းထားေတြ ျမင့္ေနတာကလည္း ေဈးကြက္ကိုေအးေစပါတယ္။အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ရာမွာေျမရွင္နဲ႕
ဝယ္ယူသူဘက္က သတ္မွတ္ထားတဲ့အခြန္ႏႈနး္ထားကိုေပးေဆာင္ရတာျဖစ္ျပီး အခုေနာက္ပိုင္းမွာ အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်တဲ့ သူေတြပါအေဆာက္အအုံအတြက္ အခြန္သုုံးရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ဖို႔သတ္မွတ္ထားတာပါ ။

အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေနဦးေက်ာ္စြာက ‘တခ်ိဳ႕ဥပေဒေတြက ႏွစ္အေတာ္ၾကာျပန္မျပင္ဆင္တဲ့အတြက္ အခုခ်ိန္မွာ နစ္နာရတာေတြလဲရွိတယ္ ၊ဒါေၾကာင့္ အသစ္ထြက္လာမယ့္ဥပေဒေတြကိုလဲ ေခတ္ကာလနဲ႔အညီ ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္သင့္တယ္ ‘ လုိ႔ေျပာပါတယ္ ။

Source: The Kumudra

Facebook comments