စစ္ကိုင္းတိုင္းမွာ တစ္လ က်ပ္ ၃၀၀၀၀ အိမ္ရာစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

javascript
စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသၾကီးကသာျမိဳ႕နဲ႔ ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ႕ေတြမွာ အေျခခံလူတန္းစားေတြအတြက္ တစ္လက်ပ္ ၃၀၀၀၀ ၊ႏွစ္ ၃၀ အရစ္က်ေရာင္းခ်မယ့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြေဆာက္လုပ္မယ္လို႔ The Infrastructure of Myanmar ကုမၸဏီ ကသိရပါတယ္။

ေျမဧက ၂၀ ေပၚမွာ အခန္းေပါင္း ၂၅၆၀ ေဆာက္လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။အခန္းေစ်းႏႈန္းက က်ပ္ ၁၀၈ သိန္းျဖစ္ပါတယ္။တိုက္ခန္းစုစုေပါင္း ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္တဲ႔ ၁၅၃၆ ခန္းကို တစ္လက်ပ္ ၃၀၀၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ ႏွစ္ ၃၀ အရစ္က်ေရာင္းခ်ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။သည္စီမံကိ္န္းကို သည္အင္ဖရက္စထရက္ခ်ာေအာ့ဖ္ ျမန္မာကုမၸဏီနဲ႕ စိမ္း၊၀ါ၊နီ ကုမၸဏီတို႔ ေဆာက္လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

သံကြန္ကရစ္ အမ်ိဳးအစားနဲ႔ ေဆာက္လုပ္မွာျဖစ္တယ္။လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ျပီး ေဆာက္လုပ္မႈဒီဇိုင္းေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။စီမံကိန္းမွာ လူေနခန္းေတြ ေက်ာင္း၊ေစ်း၊ရံုးခန္း၊ကားပါကင္၊စီမံခန္႔ခြဲမႈရံုးခန္း စတာေတြပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Source : The Kumudra

Facebook comments