ျမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖံြ႔ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက တည္ေဆာက္တဲ႔ ေစ်းေတြ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ခန္႔ခြဲမႈေအာက္မွာ ထားရွိမည္

javascript
ျမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက တည္ေဆာက္တဲ႔ ေစ်းေတြကိုရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေစ်းမ်ားဌာနစည္ပင္ခန္႔ခြဲမႈ ေအာက္မွာ ထားရွိမယ္လို႔ ဒုတိယအၾကိမ္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳပါတယ္။

လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦး၀င္းေမာင္ (ခ) ဦးဦး၀င္းေမာင္က တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ရွိ္ ျမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႔ျဖိဳး ေရးဦးစီးဌာနက တည္ေဆာက္တဲ႔ေစ်းမ်ားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေစ်းမ်ားဌာနစီမံခန္႔ခြဲ မႈေအာက္မွာ ထားရွိျပီး ေစ်းမ်ားအဂၤါရပ္နဲ႔ အညီ အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးပါရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔ကို တိုက္တြန္းတဲ႔အဆိုကို ေမလ (၂၆)ရက္ေန႕က တင္သြင္းခဲ႔ပါတယ္။

သည္အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရွစ္ဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ႔ျပီး ျမိဳ႕ရြာအိုးအိမ္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက တည္ေဆာက္တဲ႔ ေစ်းမ်ားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေစ်းမ်ားဌာနစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေအာက္မွာ ထားရွိဖို႔ သည္လ ၂ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳပါတယ္။

သန္႔ရွင္းေရး၊လံုျခံဳေရး၊ပ်ံက်ေစ်း သည္ေတြေၾကာင့္လမ္းပိတ္ဆို႔တာေတြ၊ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းတာေတြ၊ေစ်းဥပဓိရုပ္မေကာင္းတာေတြစတဲ႔ အခ်က္ေတြကို ျပဳျပင္ဖို႔နဲ႔ အဆင့္ျမွင့္တင္ျပီးကုန္တိုက္ ၊စားေသာက္ဆိုင္အပန္းေျဖေနရာစသည့္ျဖင့္ တစ္ေနရာတည္းမွာ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္တဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီေစ်းေတြကို ၂၄ နာရီဖြင့္လွစ္ႏိုင္တဲ႔ ကုန္တိုက္ၾကီးေတြအထိ အဆင့္ျမွင့္တင္ဖို႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေထာက္ခံအၾကံျပဳခဲ႔ၾကပါတယ္။

Source : The Kumudra

Facebook comments