မိုးကုတ္တြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္

javascript

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္မႈ အခက္ အခဲရွိေနသူမ်ားအတြက္ တစ္လေငြက်ပ္ သုံးေသာင္းသြင္းစနစ္ျဖင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား

စီစဥ္ေနသည္ဟု သိရသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရပူေက်းရြာရွိ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမ ၂၃ ဧက ေပၚတြင္ အခန္းေပါင္း ၂,၅၆၀ အထိပါ၀င္မည့္ တန္းဖိုနည္း အိမ္ရာစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

တည္ေဆာက္သြားရန္ ျပည္တြင္းမွ  Golden Butterfly ကုမၸဏီႏွင့္ Infrastructure Myanmar ကုမၸဏီတုိ႔ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။ "တန္ဖုိးနည္း 
အိမ္ခန္းေတြကို တစ္လ သုံးေသာင္းသြင္းစနစ္နဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ငင္းေငြေခ်စနစ္နဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း ေရာင္းခ်ေပးသြား မွာပါ" ဟု Infrastructure Myanmar ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးသန္းဦးက ေျပာသည္။

အဆုိပါတန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္း ကို အထက္ပါ ျပည္တြင္းကုမၸဏီႏွစ္ခုက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေ၀မႈတြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူလုပ္ကိုင္မည့္ Infrastructure Myanmar ကုမၸဏီက ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ားကုိ လက္ငင္း ေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူမည္ဆုိပါက အခန္း တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၈၀ က်သင့္မည္ ျဖစ္ၿပီး တစ္လ ေငြက်ပ္သံုးေသာင္းသြင္း စနစ္ျဖင့္ အရစ္က်၀ယ္ယူမည္ဆုိပါက တုိက္ခန္းတန္ဖုိး က်ပ္ ၁၀၈ သိန္းက် သင့္မည္ျဖစ္သည္။

"တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာေတြ တည္ေဆာက္ၿပီးလုိ႔ ထြတ္ရွိလာမယ့္ တိုက္ခန္းေတြရဲ႕ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေဒသခံျပည္သူေတြကို ဦးစားေပးေရာင္းခ်သြားမယ္။ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ က်န္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အရစ္က်စနစ္နဲ႔ျဖစ္ျဖစ္၊ လက္ငင္းေငြေခ်စနစ္ ျဖစ္ျဖစ္ ကုမၸဏီစိတ္ႀကိဳက္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမယ္" ဟု ဦးသန္းဦးက ေျပာသည္။ တန္ဖိုနည္းတိုက္ခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ ရာ၌ အက်ယ္ အ၀န္းဧရိယာ 

စတုရန္းေပ ၆၀၀ ရွိမည့္ အိမ္ခန္းမ်ားပါ၀င္သည့္ အထပ္ ငါးထပ္ပါ အိမ္ရာအလုံးေပါင္း ၈၀ အထိ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေျမဧက ၂၀ ေပၚတြင္ လူေနအိမ္ခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 

က်န္ေျမဧရိယာမ်ား၌ ေဈး၀ယ္စင္တာမ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္အေရာင္း ျပခန္းမ်ားထည့္သြင္း တည္ေဆာက္သြားမည္ ဟု သိရသည္။ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းကို အျမန္ဆုံး စတင္အေကာင္

အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အေဆာက္အအံု ဒီဇိုင္းပံုစံငယ္၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္မည့္ စီမံကိန္း အဆိုျပဳလႊာကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးထံ အစိုးရအဖြဲ႕ထံ တင္ျပ၍ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံသြားရမည္ျဖစ္သည္။ "ကိုယ့္ေျမမွာ ကိုယ္ေဆာက္တယ္ ဆိုေပမယ့္ ဒီလိုၾကီးမားတဲ႔ စီမံကိန္းႀကီးေတြအတြက္ က်ေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္လည္း တင္ျပမွာပါ၊ 

သူတို႔ခြင့္ျပဳရင္ေတာ့ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို အျမန္ဆံုး စလုပ္သြားမွာပါ၊ တည္ေဆာက္ခ်ိန္ ကေတာ့ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ ၾကာမယ္ထင္ပါ တယ္" ဟု ဦးသန္းဦးက ေျပာသည္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာေဆာက္လုပ္ ခြင့္ တင္ျပလာပါက ခြင့္ျပဳေပးသြားရန္ရွိသည္ ဟုလည္း အစုိးရအဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ အမ်ားျပည္သူ အိမ္ယာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

 ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ယာစီမံကိန္းမ်ားကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ  စတင္၍ အစုိးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ ဧရာ၀ဏ္ႏွင့္ ရတနာ တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ေဆာက္လုပ္ ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္နည္းတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ဗုိလ္ဗထူးႏွင့္ ဗုိလ္မင္းေရာင္ တန္းဖုိးမွ်တ 

အိမ္ယာစီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း စတင္ေဆာက္လုပ္ေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၃၁ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၈၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အိမ္ရာယူနစ္ေပါင္း တစ္သန္းအထိ ျဖည့္ဆည္း

တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနက လ်ာထားၿပီးျဖစ္သကဲ့သို႔ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားကလည္း တန္ဖုိးနည္း အိမ္ယာစီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္

သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားသုိ႔ တင္ျပ ထားၿပီးျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ စစ္ကိုင္တိုင္းေဒသႀကီး မံုရြာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သာစည္ေက်းရြာ၊ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ 

ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ပုဂၢလိက ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားက တန္ဖုိးနည္း အိမ္ယာစီမံကိန္းမ်ား စတင္ေဆာက္လုပ္ လ်က္ရွိသည္။ျ မန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ ခန္႔မွန္း တြက္ ခ်က္မႈအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ႏွစ္စဥ္အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ ၇၅,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားႏွင့္ လူလတ္တန္းစားမ်ား အတြက္တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို အဓိကထား ျဖည့္ဆည္းတည္ေဆာက္ေပးရန္လိုအပ္သည္ဟု သိရသည္။


Source : http://myanmar.mmtimes.com/

Facebook comments