မႏၱေလး ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာမ်ားအား လုပ္သက္ ၂၅ ႏွစ္ အထက္ ႏိုင္ငံ႔၀န္ထမ္းမ်ား အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီ

javascript
မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမရည္နႏၵာရပ္ကြက္တြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ယာမ်ားအား လုပ္သက္ ၂၅ ႏွစ္ အထက္ရွိေသာ ႏိုင္ငံ႔၀န္ထမ္းမ်ားအား အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူခြင့္ခ်ထားေပးေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

အဆိုပါအိမ္ယာမ်ားအား ေမ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ၀န္ထမ္း ၄၀၀ ဦးအား မဲႏိႈက္ကာ မဲေပါက္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍လည္း ခ်ထားေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ “တစ္ရက္တာအတြင္း မဲႏိႈက္တာ ၀န္ထမ္း ၄၀၀ ဦး လုပ္ေပးထားပါတယ္။ မဲႏိႈက္တဲ့သူေတြအေနနဲ႔ ေမ ၂၃ ရက္ေန႔ တနလၤာေန႔မွာ တုိက္ခန္း၀ယ္ယူခြင့္ စာထြက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေပးသြင္းတာကိုလည္း အရစ္က်၊ တစ္လံုးတစ္ခဲတည္းသြင္း စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူခြင့္ေပးသြားမွာပါ။ ကုိယ္ေပါက္တဲ့ အခန္းေပၚမူတည္ၿပီး ေစ်းကေတာ့ ကြာျခားမႈရွိတယ္။” ဟု မႏၲေလးတုိင္းၿမိဳ႕ျပ ႏွင့္ အိမ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

တန္းဖိုးမွ်တ အိမ္ရာတိုက္ခန္းမ်ားကို ဘဏ္စနစ္ျဖင့္ ေပးေခ်ရာတြင္တိုက္ခန္းတန္းဖိုး၏ ၃၀% ကို ေပးသြင္းၿပီး ေနာက္ က်န္ေငြ ၇၀% ကို ၄ ႏွစ္၊ ၆ႏွစ္၊ ၈ႏွစ္ အထိ ေပးသြင္းႏိုင္ကာအရစ္က်စနစ္ျဖင့္ဝယ္ယူႏုိင္ၿပီး အတိုးႏူန္းမွာ ၁၂% ၾကသင့္မည္ျဖစ္သည္။

“ဘဏ္ကိုလစဥ္ လဆန္း ၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးေပးသြင္းရမယ္ ရက္လြန္သြားရင္ ဒဏ္ေၾကး ၀.၀၄ က်ပ္ ေပးေဆာင္ရမယ္အျပင့္ ေလးႀကိမ္ပ်က္ကြက္ခဲ့ရင္ အိုးအိမ္ကိုအေၾကာင္းမယ္ တိုက္ခန္းျပန္သိမ္းမယ္။” ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ယာတိုက္ခန္းမ်ားသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ျမရည္နႏၵာရပ္ကြက္တြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

တုိက္ခန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ေျမညီထပ္ ၁၆၅ သိန္း၊ ပထမထပ္ ၁၅၅ သိန္း၊ ဒုတိယထပ္ ၁၄၅ သိန္း ၊ တတိယထပ္ ၁၃၅ သိန္း သတ္မွတ္ထားၿပီး မဲေပါက္သူမ်ားအား ေမ ၂၃ ရက္ေန႔ တနလၤာေန႔တြင္ တုိက္ခန္း၀ယ္ ယူခြင့္စာထြက္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက သိရသည္။

Source : Myitmakha

Facebook comments