ေျမညီထပ္ အဖီဆြဲ၊ တိုးခ်ဲ႕ေနရာယူထားသူမ်ားအား ပညာေပးမႈမ်ား စတင္ေန

ေျမညီထပ္၊ ေအာက္ထပ္မ်ား အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ လမ္းမေပၚ ပလက္ေဖာင္းေပၚ၊ အမ်ားျပည္သူ ကားထားရမည့္ေနရာကို ဆိုင္ဖြင့္ရန္အတြက္ အဖီဆြဲထုတ္ျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ မျပဳလုပ္ရန္ အတြက္လည္း ပညာေပးမႈ စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“အမ်ားျပည္သူ လမ္းမေပၚ၊ ပလက္ေဖာင္းေပၚ က်ဴးေက်ာ္ေနရင္ ျဖစ္ျဖစ္၊ မိမိေနထိုင္တာဟာ အမ်ားျပည္သူ ကားထားရမည့္ေနရာကို ကိုယ္က ဆိုင္ဖြင့္ဖို႔အတြက္ အဖီဆြဲထုတ္လိုက္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒါမ်ိဳးေတြဟာ မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။ မျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္လည္း ပညာေပးမႈ စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

မိမိပိုင္ဆိုင္သည့္ နယ္နိမိတ္စည္းမွ စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္၊ အျခားအမ်ားျပည္သူ ပိုင္ဆိုင္သည့္ နယ္ေျမမ်ားထဲသို႔ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားအတြက္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား ရွိၿပီးသားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွိၿပီးသား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဥပေဒကို လိုက္နာရမည့္ စံႏႈန္းမ်ား ပ်က္ျပားသြားခဲ့သည္ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

“ခ်ိဳးေဖာက္ရင္း ခ်ိဳးေဖာက္ရင္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အမွန္လို႔ ထင္လာပါတယ္။ ဒါလုပ္လို႔ရတယ္၊ ဒီအတိုင္းေနလို႔ရတယ္။ ဒီျပႆနာဟာ ေနာင္လူေတြအတြက္ လိုက္လုပ္စရာ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ နယ္ေျမတိုင္း နယ္ေျမတိုင္း ေျမတိုင္းေျမတိုင္းမွာ ဥပေဒေတြ ရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ဒီဥပေဒေတြ ခုမွထုတ္ထားတဲ့ ဥပေဒ မဟုတ္ပါဘူး။ ကာလၾကာရွည္စြာ ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီဥပေဒစိုးမိုးမႈဟာ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးကို ႀကဳံရႏိုင္လဲဆို ဖိႏွိပ္တဲ့အစိုးရမ်ိဳးကို ႀကဳံသြားႏိုင္ပါတယ္” ဟုလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ထို႔အတူ ဥပေဒအတိုင္း ေနထိုင္ပါက မည္သူကမွ ကိုယ့္အခြင့္အေရးကို မေက်ာ္နင္းႏိုင္ေၾကာင္း လူသားတိုင္းတြင္ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိၿပီး၊ လူအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီ Right မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ကိုယ့္အခြင့္အလမ္းကို စနစ္တက် ရင္ဆိုင္ရန္အတြက္ အားလုံးသည္ ဥပေဒေအာက္တြင္ ေနၾကရမည္ျဖစ္သည္ ဟုလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Source : The Ladies News

Facebook comments