လုပ္ငန္းမလုပ္သည့္ စက္မႈဇုန္ေျမကြက္မ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးသိမ္းဆည္းကာ ျပန္ေရာင္းသင့္ဟု အႀကံျပဳ

javascript
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရွိ လုပ္ငန္းမလုပ္သည့္ စက္မႈဇုန္ ေျမကြက္မ်ားကို အစိုးရေရာင္း ခ်ထားသည့္ ေဈးႏႈန္းအတိုင္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးကာ ျပန္လည္သိမ္းယူၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား ထံ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ေပးသင့္ ေၾကာင္း စက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္ မတီဥကၠ႒အခ်ိဳ႕က အႀကံျပဳေျပာ ၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရသည္ စက္မႈဇုန္ ၂၉ ခုတြင္ လုပ္ ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္ ေျမ ကြက္မ်ားကို ေမလ ၁၉ ရက္မွ စတင္ စာရင္းေကာက္ယူရာ လက္ရွိ၌ စက္မႈဇုန္ ကိုးခုကိုသာ စာ ရင္းေကာက္ယူႏုိင္ေသးသည္ဟု ဆုိသည္။

‘‘အစိုးရက စာရင္းေတြ ေတာင္းလို႔ ေျမကြက္လြတ္ေတြ စာရင္းေတာ့ ေပးလုိက္ရတယ္။ ဘယ္လို လုပ္မယ္ဆုိတာေတာ့ မသိေသးဘူး’’ ဟု ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္ (၂)၊ (၃)၊ (၄)စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေအးကိုက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ ေျမကြက္လြတ္ မ်ားကို လုပ္ငန္းမလုပ္လွ်င္ ျပန္သိမ္းရန္ ယခင္အစိုးရ ဒုတိယ သမၼတ ဦးေဆာင္ၿပီး ၂၀၁၄ ႏိုဝင္ဘာမွစ၍ စာရင္း ေကာက္ယူခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းမလုပ္ ေသာ စက္မႈဇုန္ ေျမကြက္မ်ား သည္ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၏ တရားဝင္ဂရန္ရရွိ ထားသျဖင့္ သိမ္းယူရန္ အခက္အ ခဲမ်ားရွိသည္။

‘‘သိမ္းတဲ့ပံုစံထက္ အစိုးရက မူလေရာင္းေဈးအတုိင္း ျပန္ေလ်ာ္ေပးၿပီး တကယ္လုပ္မယ့္သူကို လက္လႊဲေရာင္းခ်ေပးတာမ်ိဳး လုပ္သင့္တယ္’’ဟု လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးျမတ္သင္းေအာင္က အ ႀကံျပဳသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ စက္မႈဇုန္ ၂၉ ခုတြင္ လုပ္ငန္းမလုပ္သည့္ ေျမကြက္ ၂,၃၃၉ ဧကႏွင့္ ဂိုေဒါင္အလြတ္ ၁,၂၉၉ လံုးရွိေနသည္ဟု တုိင္းေဒသႀကီးမွ ေကာက္ယူထားေသာစာရင္းအရ သိရသည္။

စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္း မလုပ္ဘဲ ေျမကြက္မ်ား ဝယ္ယူ ရင္းႏွီးထားမႈသည္ စက္မႈဇုန္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ေဆာင္ ရာ၌လည္း အခက္အခဲ ျဖစ္ရ ေၾကာင္းလည္း စက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠ႒အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကားသည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments