ရန္ကုန္အစိုးရ က်ဴးေက်ာ္ေတြကို တင္းက်ပ္ၿပီ

javascript

(ယေန႔)မွစတင္ကာ ထပ္မံတိုးလာေသာ က်ဴးေက်ာ္အသစ္မ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္မွ
က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ေမ ၂၅ ရက္တြင္
ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေၾကညာလိုက္သည္။

သို႔ရာတြင္ ေျမေနရာလြတ္မ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ား၏ စာရင္းကို မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္း
ေကာက္ယူေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသြားသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေကာက္ယူထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ လက္ရွိတြင္ က်ဴးေက်ာ္သူဦးေရ 
၄၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး က်ဴးေက်ာ္ျခင္းမျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရက္ေနာက္ပိုင္း 
ထပ္မံက်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

"တကယ့္ကို အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ သူေတြအတြက္ ေႏြးေထြးတဲ့ကူညီမႈေတြ ေပးမွာျဖစ္သလို ဥပေဒကို
လက္တစ္လံုးျခား ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈဟာ အမွန္တရားတစ္ခုလို ထူေထာင္ေနတာေတြ 
ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ မရွိေတာ့ဘူးဆိုတာကို ေျပာပါရေစ"ဟု ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ဆိုသည္။

လက္ရွိက်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ား၏ စာရင္းကို စတင္ေကာက္ယူမည့္ရက္မွ ၄၅ ရက္အတြင္းအၿပီး
ေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ ေနထိုင္ေရး အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
စခန္းကို ဖြင့္လွစ္ေပးသြားရန္ကိုလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ဦးေဆာင္သည့္
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က စီစဥ္ထားသည္။

စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္လည္း ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ စနစ္တက် ေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး 
က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လက္ေဗြႏွင့္ မ်က္ႏွာကို မွတ္တမ္းယူထားမည့္ အျပင္ 
တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ားကိုလည္း စံုစမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ စာရင္းေကာက္ယူရာ၌ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ အမွန္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိဘဲ လိမ္လည္ပါက
ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ စခန္းမွ ထြက္ခြာသြားရန္ သတိေပးမည္ျဖစ္ၿပီး လိုက္နာျခင္း မရွိပါက 
တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူသြားမည္ဟု တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

"ၿပီးရင္ ထူေထာင္ေရးစခန္းကို ေရႊ႕မယ္။ စခန္းမွာဆိုရင္လည္း အလုပ္လုပ္ရမယ္။
ေနရာေပးတယ္ဆိုတာ အလကားေတာ့ မရဘူး။ သူတို႔ေတြရဲ႕ဘ၀ ျမင့္သြားတဲ့အထိ ႏုိင္ငံေတာ္က
တာ၀န္ယူသြားမယ္။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္ေတာ့ လုပ္ရမယ္္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေျမေနရာ အကြက္႐ိုက္ကာ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအမည္ခံ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ေနသည္ဟု လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ
၀န္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး တင္ေအာင္ထြန္းက ေျပာၾကားလိုက္ၿပီး ၎တို႔ကိုလည္း 
တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူသြားမည္ဟု ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကလည္း အဆိုပါ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ 
ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားထားသည္ဟု သတင္းမီဒီယာမ်ားကို အသိေပးခဲ့ၿပီး 
လိုက္နာျခင္းမရွိပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေကာက္ယူထားေသာ စာရင္းအရ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္၌ 
က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူဦးေရ ၁၅၇,၄၀၀ ဦး၊ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္၌ ၈,၁၈၀ဦး၊ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္၌ 
၉၃,၀၀၀ ေက်ာ္၊ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္၌ ၁၇၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနသည္။

Source: The Myanmar Times

Facebook comments